inici

Cap Vermell

Foto del mes (08)


Farà bon sol quan faré tal o tal cosa: significa «no ho faré mai, no penso fer-ho» 

Primer faltarà el sol que faré o deixaré de fer tal cosa: es diu per afirmar la seguretat absoluta d'un fet a venir.

Al sol de migdia: públicament, davant tothom

Pondre's a algú el sol a migdia: morir-se-li el principal protector

 

Fotografies: Margalida Bover

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar