inici

Cap Vermell

Per favor, "veïna".....

Vist al carrer Ciutat
Aquest cartellet, plastificat, mostra l'enuig d'aquest veïnat/ada cap a la seva "veïnada". No sabem si és la manera més correcta d'aconseguir-ho és escampar el problema a tot el carrer. En tot cas, si funciona ho donam per bo.
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar