"Ara mateix hi ha 248 usuaris que fan cursos i 121 d’abonament per a la natació lliure. Això fa un total de 369 usuaris."

 "...hi hauria una despesa al voltant de 70.000 euros que és la que ha d’assumir l’Ajuntament. Que vendria a ser entre un 35-40% del total del cost."

 "Com a ciutadà de Capdepera te diré que ha estat una llàstima que hagi estat tants d’anys tancada."A ningú se li escapa que la piscina ha estat el despropòsit municipal de la gestió municipal dels darrers 15 anys. Es va començar a construir la legislatura 1999-2003. La legislatura següent, amb Joan Ferrer al davant, no es tenia clar si se tenia que acabar. Es va fer un estudi de viabilitat on es mostrà que era viable. La piscina es va acabar de construir l’any 2006 i es va adjudicar a l’empresa Gesport Balear SL per un termini de 10 anys, perquè, entre altres coses, es comprometia a fer una inversió d’obres d’adequació i millora de les instal·lacions. Discrepàncies en el plec que el plenari havia aprovat, el fet que l’empresa adjudicatària no havia dut a terme cap de les inversions pertinents, i a més, la piscina estava tancada, per la qual cosa l’Ajuntament, un any després, el juliol de 2008, va rescindir provisionalment el contracte amb l’empresa, fins que l’any 2010, el Consell Consultiu va dictar una resolució definitiva del contracte que el plenari assumí.
Des de llavors, la piscina ha estat tancada al públic amb una despesa anual de manteniment de més de 50.000 euros. Mai ningú ha demanat responsabilitats per aquesta tudada de doblers. Els darrers anys la piscina només s’ha obert durant els mesos d’estiu. L’any passat es decidí obrir definitivament la piscina, primer uns mesos de franc i, posteriorment amb un sistema de quotes. Un contracte de serveis breu serví per acabar el curs i des de setembre es convocà un nou plec de condicions per a una gestió de llarga durada.
Toni Morey Guiscafré és , amb el seu soci Josep Bosch Albertí, el responsable de FONA ESPORT, l’empresa concessionària que gestiona la piscina municipal. Un any després de gestionar-la i, ara ja amb un contracte llarg, hem volgut saber com va aquesta instal·lació municipal.

Quin contracte teniu i amb quines condicions?
L’adjudicació és per a dos anys +1 +1. Actualment ara es treu a concurs la gestió de les activitats. I en el cas concret de Capdepera el concurs és per a monitoratge, socorrisme, coordinació i administració. Tot allò que és gestió de personal ens encarregam nosaltres dins els límits que estipula el plec de condicions. Es a dir, podem fer fins a un límit d’hores i tot allò que és despesa corrent: llum, productes químics i manteniment de la piscina va a càrrec de l’Ajuntament. L’adjudicació fou per 108,000 euros/any. És un contracte molt ajustat: tenim 6 persones treballant que venen a ser al voltant de 9.000 euros cada mes.

I després d’un any de feina, com va la piscina?
La piscina va bé. FONA ESPORT gestiona altres piscines: Pollença, Alcúdia,...podem comparar amb el funcionament d’altres indrets i per ser el primer any escolar sencer les dades són bones. A diari empren la piscina 150 persones, de les quals n’hi ha 40 que fan natació lliure. Per mesos hem crescut: setembre: 170 usuaris al mes, octubre: 215 usuaris i novembre: 260 usuaris.
L’any passat, quan es va obrir gratuïtament, l’afluència era molt minsa, sobretot venien estrangers. Semblava un balneari. Llavors es varen fer cursos d’estiu i es varen licitar els cursos per sis mesos. Unes licitacions tan curtes no surten a compte. Des que ho hem agafat nosaltres ara, es pot dir que ve gent.
Ara mateix hi ha 248 usuaris que fan cursos i 121 d’abonament per a la natació lliure. Això fa un total de 369 usuaris. Recordau que els que fan cursos solen venir dues vegades per setmana.
A més de les dades numèriques voldria fer una altra consideració. El millor d’aquesta piscina és que te vuit carrers. Això dona molt de joc. La majoria de piscines són de sis. Això fa que la nostra sia molt confortable, tant pels qui fan cursos com pels qui neden lliurement. Aquests darrers, normalment poden nedar a un carrer sols o compartint-ho amb una altra persona. Al final tens mig carrer per a tu. A molts d’indrets un carrer s’empra per 4 o 5 persones. Quan a les calderes, són realment un fórmula 1, són molt bones i el s vestidors són amples. En definitiva, això ens permet créixer.

Té possibilitats de créixer quan nombre d’usuaris o tendeix a estabilitzar-se?
La meva experiència és que fluctua per mesos. Ara el desembre baixa i el gener es recuperarà. De febrer a maig s’estabilitzarà. Quan a la instal·lació pot créixer molt. Són vuit carrers i es poden afegir moltes classes. La piscina petita també dóna molt de joc, quan als més petits i l'aquagym. Quan a les hores no podem créixer perquè el concurs ens limita. Aquí ara hi ha el repte polític d’incrementar el pressupost o valorar si ho paga. En aquestes condicions hi ha poc marge.

Dissabtes capvespre i diumenge?
Aquestes hores són molt fluixes. Ara hem obert els migdies, que tampoc hi ha massa gent però sempre hi ha les vint persones que venen a aquestes hores.
Quan a créixer pensau que Capdepera és un municipi finalista. Estam al final de Mallorca. Sols tenim dos municipis al voltant i els dos tenen piscines. És difícil que vengui gent d’altres indrets. Fa deu anys hagués estat una altra cosa. Però ara per ara....Els estudis de viabilitat no funcionen d’igual manera a la península que a Mallorca, aquí també tenim la mar.

Tornem a l’aspecte econòmic, les quotes, quin percentatge del total del cost suposa?
Com he explicat, hem de diferenciar dos costos: el de personal que som nosaltres i el de l’energia/manteniment que pertany a l’Ajuntament. Amb tot el que facturam, l’Ajuntament ingressa més del que suposa el nostre cost. Es a dir, els cursos tenen superàvit respecte al que costen. Llavors hi ha unes despeses d’energia i manteniment que fan que totes les instal·lacions siguin deficitàries.

I els ingressos, que poden suposar respecte del total?
Això hauria de contestar l’Ajuntament que te totes les dades de factures. Jo puc fer una aproximació quan al manteniment i energia d’un cost al voltant de 80-90.000 euros. Els ingressos cobreixen amb escreix la despesa dels cursos i socorrisme. Llavors hi hauria una despesa al voltant de 70.000 euros que és la que ha d’assumir l’Ajuntament. Que vendria a ser entre un 35-40% del total del cost.

Des d’aquesta anàlisi, com ens podem explicar que hagi estat 10 anys tancada?
Això no me correspon a mi, això forma part de la política. Hi ha hagut un llarg recorregut. Com a ciutadà de Capdepera te diré que ha estat una llàstima que hagi estat tants d’anys tancada.

S’ha obert la piscina a les escoles i als col·lectius de gent gran?
Sí, el plec ho du implícit. Estam obligats a atendre quatre hores per alumne i any des de l’escoleta a l’IES. Quan a la gent gran hem tengut reunions amb les directives de la 3era edat però encara no ho hem aconseguit. És incomprensible, quan els hi pot aportar molts beneficis.

Hi ha molts nins a Capdepera que no saben nedar?
Sí, i també molts adults. I n’hi ha que saben nedar, però això és com córrer be que també és complicat. Nedar bé és difícil, però l’aigua te una avantatge, que la progressió és molt ràpida. Ës relativament ràpid aconseguir una bona tècnica.

Quin és el perfil de l’usuari de la piscina?
És fluctuant. Hi ha un col·lectiu que mai falla que és el de 2-4 anys. L’any passat els nadons no va funcionar. Enguany tenim llista d’espera, ha estat un boom!
Els que més venen s’on les edats primerenques i l’aquagym. Són els grups que més han funcionat. Quan a la natació lliure és per a gent adulta. Els matins venen més jubilats. També hi ha un grup de triatletes que venen els horabaixes a millorar tècnica.

I els preus?
Són una taxa pública, són barats comparats amb altres llocs, tot i que sols pots fer piscina. A altres llocs tenen possibilitats d’altres instal·lacions, màquines....De vegades trobam a faltar taxes més variades, per exemple, de mig mes, de tres dies,...Allò que més demanen són dos dies. Pensau que si tots els grups estan coberts és perquè els preus no són un impediment i tenim llista d’espera.

I equip de la piscina?
Ha costat molt crear un bon equip, perquè d’aquí a Manacor hi ha moltes piscines que demanen personal. Però ara mateix puc dir que tenim un gran equip de monitors i socorristes. La gent ho valora molt positivament.


D’esquerra a dreta, Pau Riera, Margalida Riera, Jose Tomas, Margalida Bisquerra, Miquel Àngel Tous. A les fotis de baix, Pau Arévalo, M.Àngels Florit i Toni Morey.


Per acabar, Toni, recorda’ns quins beneficis te la natació
Infinits. És dels esports més complets que hi ha. Treballes tot el cos. A una persona amb bona salut li pot millorar sobretot la condició física i la força. Sempre el beneficiarà a nivell articular. Fins i tot a nivell pulmonar, i si és asmàtica, l’entorn d’humitat l’afavorirà. Si tens trastorns o malalties hi guanyaràs més mobilitat, treballes amb menys pressió i gravetat i per tant tendràs menys dolor estaràs guanyant força.

Toni, moltes gràcies i bones festes!