inici

Cap Vermell

Entrevista JFA

GRUMALLONSCom és aixó d'esser pregoner? No n'hi massa que pregonen?
Jaume Fuster Alzina, pregoner medieval.

- No he experimentat cap sensació especial, pel fet d'haver estat escollit pregoner, a banda de l'agraïment pel fet que hagin pensat en mi. No m'aclapara la responsabilitat, perquè crec que el pregó té una transcendència relativa i que el que jo pugui dir o deixar de dir no canviarà el rumb de la història. Ni tan sols canviarà el meu rumb, que ja és dir poc.
 
- No, no crec que el fet que totes les festes tenguin el seu pregoner arribi a embafar. Està bé que es doni un altaveu a la gent del poble, cinc o sis vegades a l'any, perquè pugui pregonar el que pensa i el que sent. El que podria arribar a embafar és que tots els pregoners contassin la mateixa història, amb petits matisos. Però jo he escoltat pregons molt interessants, alguns de certament emotius. Això és cosa del pregoner...
 
 
 
 
 
 
 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar