El divendres 11 tengué lloc la penjada de banderes de l’Esperança a cases i carrers, que es mantindran així durant les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. Juntament amb el repic de campanes, és l'acte que inicia el programa de l'Esperança.
Aquests dies podem verue moltes façanes de Capdepera que llueixen aquests festius estendards.