inici

Cap Vermell

Antoni Picazo presenta un llibre el dia de l'Esperança

 Dia 18 de desembre

a les 17,30

a les voltes

de Can Creu d'Inca
L'artanec Antoni Picazo Muntaner, professor de la UIB i coautor del llibre de la divisió territorial del terme d'Artà, presenta un estudi acurat de l'història de Mallorca dels segles XVI, XVII i XVIII.

Image

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar