Antoni Mut Calafell realitza la transcripció i traducció al català del manuscrit del Tractat de Capdepera de 1231 per encàrrec de l'Ajuntament
    El document sobre aquest fet històric de Mallorca es presentarà a les jornades de novembre i serà un document d'important base documental en el futur.
   L’ arxiver i paleògraf mallorquí Sr. Antoni Mut Calafell acaba de finalitzar la realització de la transcripció i traducció del llatí al catalá del manuscrit del Tractat de Capdepera de 1231 per encàrrec de l’Ajuntament de Capdepera.
   El transsumpte del Tractat de Capdepera d’aquella època es a la Biblioteca Nacional de París. Aquest document, d'important base documental en el futur, transcrit detalladament i traduït per complet per primera vegada al català, serà presentat oficialment a les Jornades d’estudi -d'alt nivell quant a caràcter acadèmic i participació de ponents experts historiadors de talla internacional- sobre 'El Tractat de Capdepera de 1231 i la independència de Menorca', que se celebraran el 20, 21, 22 i 23 de novembre al propi municipi gabellí.
   Amb motiu del 800 aniversari del naixement del Rei en Jaume (1208-1276) l'Ajuntament de Capdepera vol contribuir a difondre la figura i obra del monarca. Per aquest motiu s'ha adherit a la comissió del Rei en Jaume I, en la qual participen el Consell de Mallorca, el Govern Balear, l'Ajuntament de Palma i altres ajuntaments que han acreditat una relació històrica o llegendària amb la figura del monarca.
   Els vuit ponents de les jornades, el propi Antoni Mut Calafell, Director jubilat de l’arxiu del Regne de Mallorca; el professor de la Universitat d'Orà (Alger), Mohamed Benmammar; el doctor en Història i Filologia Semítica i coordinador de les esmentades jornades, Guillem Rosselló Bordoy; el Catedràtic de la Universitat de València, Vicenç Maria Rosselló Verger; el Catedràtic d'Estudis Semítics de la Facultat de Filosofia i Lletres de Granada, Emilio Molina López; el director del Museu de Menorca, Lluis Plantalamor; el professor de la Universitat de Granada, Nicolau Roser, i el profesor d’Historia de la UIB, Jaume Sastre, podran basar-se en aquest document transcrit i traduït sobre aquest fet històric tan important en la història de Mallorca i de Capdepera.
   Les jornades van dirigides al públic en general que hi podra assistir gratuïtament i en especial, a les persones interessades en el món de la investigació històrica per aprofundir en els seus coneixements com a investigadors, estudiants i professorat.
   La Conselleria d’Educació reconeix aquestes jornades amb crèdits d'hores de formació permanent per al professorat i l’UIB otorga 2,5 crèdits per a estudiants universitaris amb una previa matriculació.
   El Tractat de Capdepera va ser firmat el 17 de juny de 1231 a Capdepera, entre Jaume I i el cadí de Menorca Abu' Abd Allah Muhammad, per mitjà del qual els musulmans reconeixen al rei com a nou senyor, es comprometen a pagar-li un tribut i se'ls ratifica el dret i les institucions de l'illa.
   D'aquesta forma, els musulmans menorquins se sotmeten al vassallatge de Jaume I i Menorca s'incorpora així a la corona catalanoaragonesa.

Departament de premsa
Ajuntament de Capdepera