Cap Vermell pot assegurar i assegura... 

Cap Vermell pot assegurar i assegura que amb un gin tonic a la ma
el jaz millora moltíssim. 

Un home barallantse amb una maquinota de fer música