I, com a tal, membre del nou Consell Episcopal de la Diòcesi.

Sense deixar la vicaria Judicial (Tribunal Eclesiàstic).
El passat dissabte 25 de novembre  tengué  lloc a la Seu la presa de possessió del Bisbe Sebastià Taltavull i Anglada com nou bisbe de Mallorca amb la participació de nombrosos bisbes i cardenals.

El so de la campana major de la Seu, n'Eloi, marcà l'arribada del nou bisbe Sebastià Taltavull, amb la comunitat diocesana reunida a l'Església Mare de Mallorca. Davant del portal major, li donà la benvinguda el col·legi de consultors i les primeres autoritats civils. En entrar a la Seu, el Nunci Apostòlic, Mons. Enzo Fratini presentà el nou bisbe al degà-president del Capítol catedral, Mn. Teodor Suau, i a la resta dels canonges de la Seu.En data d'avui, 27 de novembre, Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe de Mallorca, ha constituït el nou Consell Episcopal, d'acord amb el càn. 473 §4 del Codi de Dret Canònic, que l'ajudarà en el govern diari de la Diòcesi de Mallorca i a fomentar millor l'activitat pastoral. El Consell Episcopal està format, entre d'altres, per Nadal Bernat com a Vicari Episcopal per a les relacions institucionals i patrimoni històric i cultura. I, com a tal, assumirà, la delegació de patrimoni, la biblioteca diocesana, el taller de restauració, el museu bílbic, el museu diocesà, a més, de totes les relacions instiucionals que li pertoquen del càrrec.Dessitjam a Nadal molts d'èxits en la seva feina i li volem transmetre la nostra enhorabona!!!!