Divendres, 25 de novembre, se presentà al Teatre l'Unió de Son Servera el llibre "Figueres i figues...". El llibre esta publicat en la col·lecció "Cap Vermell" amb el nombre 22 i ha estat editat per Documenta Balear. Al voltant d'un centenar de serverins van participar en l'acte de presentació i després van gaudir de dos de les receptes preparades per l'autora. El nostre company Joan Cabalgante va donar la benvinguda als assistent, presentant la nostra revista i la seva col·lecció de llibres editats fins ara. També donà les gràcies als ajuntaments de Son Servera i Capdepera per la seva coL·laboració. Per la seva banda Antoni Servera, batle de Son Servera, va presentar l'autora, Esperança Llabrès, i els responsables del pròleg, Miquel Sbert i Montserrat Pons “s’apotecari de ses figues”. 


El primer en parlar va ser Montserrat Pons, que va fer una intervenció al voltant del món de les figueres i com ha baixat el nombre d'hectàres d'explotació. Mallorca passà de ser el primer productor d'Espanya fins a arribar a una situació  testimonial en l'actualitat. Com explicà les causes han estat moltes, però la recessió ha estat implacable. Agraí la publicació del llibre de na Esperança Llabrès com element que pot ajudar a difondre la part cultural i simbòlica de la figuera.Per la seva banda en Miquel Sbert parlà del llibre, del que es pot trobar en la proposta de na Esperança Llabrès, ironitzant i contrapossant en que significa el Black Friday i el llibre presentat. Una intenvenció que convidà a llegir "figueres i figues..:".Per últim l'autora ens comentà com se gestà el llibre, de la seva pretensió inicial (fer un receptari de cuina, amb les figues com a protagonistes) i com evolucionà cap l'àmbit de la història, l'art  i el simbolisme.
No faltà el capítol d'agraïment a tots els qui han col·laborat en la seva edició.


En acabar la presentació l'autora signà el llibre i hagué una picada amb de dos plats presents al receptari del llibre.