Maria Massanet, arxivera de l’Ajuntament de Capdepera, ha rebut el premi Amics del Patrimoni 2017, en el marc de la festa “Esplendor de la Mediterrània”, organitzada per la Fundació d'aquesta entitat. Amics del Patrimoni es una fundacio presidida pel cala-rajader Joan Guaita, qui va fer el lliurament del premi a l’església dels Sagrats Cors.


Enhorabona Maria.Font/ imatges 
Ultima Hora