inici

Cap Vermell

Concert del Cor de Dones de la UIB

El concert, organitzat per l'Associació d'Amics de l'Escola de Música, tingué lloc al jardins de Sa Torre Cega


 

La Coral Universitària, des de la seva fundació, al 1977, ha esdevingut un viver de cantaires que, a la vegada, han donat lloc al naixement de noves agrupacions filials, cadascuna de les quals amb personalitat pròpia. Així, una rere l'altra, hem vist néixer l'Orfeó Universitat, el Cor de Mestres Cantaires, la Coral Juvenil de Joventuts Musicals, les Corals Infantils, el Cor de Pares i Mares de la UIB, el Cor de Majors de la UIB i el Poema Harmònic. I ara, perquè bé es veu que l'arbre no atura de donar fruits, en el curs 2016-2017 ha brostat una nova agrupació: la Coral de Dones de la UIB.

Aquesta nova coral, tot i ser la més jove de les filials, està integrada per un grup de cantaires que, procedents d'alguna de les altres agrupacions universitàries, o de fora d'elles, no són noves en aquest món. Ans al contrari, es tracta d'un grup femení que reuneix un ramell de veus magnífiques i amb experiència que, ara juntes, estan cridades a oferir grans moments de música coral.

 
De la mà dels Amics de l'Escola de Música, el Cor de Dones va actuar el passat diumenge dia 2 en el marc dels jardins de sa Torre Cega, davant un públic que no arribà a omplir el recinte. I en la seva presentació a Cala Rajada, sota la direcció de Lídia Fernández, ens oferí un repertori tot ell contemporani, però amb dues parts clarament diferenciades, de temàtica religiosa la primera, i de caire popular la segona, en una mena de viatge pels cinc continents. Al piano, la “nostra” Maria Antònia Gomis, de qui res podem dir que no hàgim dit ja: és l'acompanyant perfecta.

 
Ens agradà, aquesta nova coral. Bones veus, matisacions fins al límit, afinació admirable..., i fins i tot amb moments coreografiats amb molta gràcia.  De tot plegat ens quedàrem amb ganes d'escoltar-les de bell nou, i ho farem tan aviat com se'ns presenti l'ocasió.

 Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar