inici

Cap Vermell

L’Arxiu presenta el catàleg de la Farmàcia Melis


 

L’Arxiu Municipal de Capdepera (AMC) va presentar, el passat dijous dia 16, el catàleg i inventari de la Farmàcia Melis, el document que faltava per completar el projecte museístic del Casal Melis Cursach.

A la presentació s’hi pogué veure documentació original dels primers anys de la farmàcia.

Aquesta tasca s’ha dut a terme amb la col·laboració del Dr. Bartomeu Balaguer; el Dr. Valentí Alzina; la Llicenciada Antònia Maria Llinàs i el Llicenciat Carlos March. Tots ells mantingueren relació amb la família Melis i han aportat l’assessoria química i mèdica de l’inventari. A més, també s’ha comptat amb el pròleg de la catedràtica de la UIB, Isabel Moll.

 

A l’acte de presentació hi va assitir el batle de Capdepera, Rafel Fernández; la regidora del Centre Melis, Lorena Molinillo; el president del Col·legi d’Apotecaris de les Illes Balears, Antoni Real; i representants de la Fundació Amics de l’Illa del Rei, a Menorca, qui han donat assessoria científica al catàleg que ara s’ha presentat. 

 Catàleg

El llibre recull dos aspectes: l’evolució de la història de la farmacologia al llarg del segle XX, a partir de la vida de la farmàcia Melis,  la primera que es va obrir a Capdepera; i l’inventari de les 696 substàncies que quedaren a la farmàcia quan va tancar, l’any 2010.
 

Per una banda, a principis de segle XX, el rol del farmacèutic era de cuidador i controlador de la sanitat local amb la col·laboració d’altres sanitaris. Els coneixements galènics que tenia eren suficients per a elaborar medicaments a partir de principis actius. Amb la revolució científica, varen canviar l’elaboració i venda dels medicaments i la reconeguda necessitat de salut pública.
 

Per altra banda, la catalogació de totes les substàncies i els estris que hi havia a la farmàcia l’any 2010 s’ha fet seguint criteris arxivístics, museogràfics, químics i farmacèutics. S’han netejat, consolidat i etiquetat totes les substàncies i segellat alguns recipients que per la seva toxicitat podien resultar perillosos. No s’ha realitzat cap tipus d’analítica dels productes. Aquesta catalogació s’ha comparat amb la del 1915, any en què va obrir la farmàcia al públic.

 

La Farmàcia Melis 

Miquel Melis va obrir la farmàcia a Capdepera l’any 1915, ajudat per la seva esposa. Al cap d’uns anys, la seva filla, Antònia Melis (1917-2010), es va encarregar de l'atenció al públic mentre el seu pare li ensenyava a realitzar fórmules magistrals.


 

L’any 1973, Antònia Melis va vendre la farmàcia a la seva neboda Antònia Maria Llinàs Caldentey i varen entregar els estupefaents i medicaments restringits, tal com era preceptiu. Però es quedaren una amplíssima varietat d’elements químics i substàncies que emmagatzemaren durant anys.
 


L’any 2010, la senyora Antònia Melis va morir i va cedir la casa i tot el seu contingut, inclosos els elements químics i les substàncies, al poble de Capdepera, amb la voluntat que es convertís en un espai cultural. L’AMC va començar llavors la recuperació del Casal Melis com a projecte museístic i sala d’exposicions. Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar