inici

Cap Vermell

De la presentació de "La idea és infinita", a mode de crònica

La idea és infinita, l'espai també...

En Miquel Flaquer “Llull” ens havia convocat, aquest passat dissabte dia 26, en el Teatre de Capdepera, perquè volia presentar una “crònica”, segons que l'anomena ell mateix, que ha confegit sobre el socialisme en el nostre poble, des del començament del segle XX fins a l'esclat de la guerra civil. Es tracta del treball d'investigació històrica
“La idea és infinita. El socialisme a Capdepera, 1900-1936”. I a la convocatòria ens presentàrem, nosaltres i molts més, fins a omplir el teatre, en una compareixença gairebé insòlita, per nombrosa, a un acte com és el de la presentació d'un llibre.
 


Però és que aquest no és un llibre qualsevol. El treball d'en Miquel Llull, com diu David Ginard en el pròleg,   constitueix la primera monografia científica sobre el socialisme en un poble de Mallorca. El tema, d'antuvi, resultava prou atractiu, ja que se'ns proposava girar la mirada sobre un període del nostre passat al qual, fins ara, havíem tengut un accés molt difuminat. De la mà de l'historiador local, ara, ens és donat compartir les vicissituds de la societat gabellina d'aleshores i les seves singularitats, tant en la seva estructura econòmica com cultural i religiosa. I en aquell brou de cultiu, uns moviments polítics, com ara el socialisme, que van fer la seva eclosió i que sembraren la llavor d'una societat més justa i igualitària. Malauradament, totes aquelles esperances es van veure estroncades per l'alçament militar feixista i bona part dels seus protagonistes, entre els quals moltes dones absolutament avançades al seu temps, patirien la repressió de la dictadura fins a pagar amb la pròpia vida, en molts de casos, la fidelitat a les seves conviccions. 


Molts de socialistes, però també una complida presència de tot l'espectre polític del poble, es varen sumar a aquest acte, en què tampoc mancà representació d'Artà i Son Servera, pobles aquests que, per la seva proximitat geogràfica, compartiren amb Capdepera bona part dels esdeveniments que es recullen en el llibre que ens ocupa. L'acte va quedar emmarcat entre dos muntatges audiovisuals que exerciren una perfecta tasca de contextualització, però també d'homenatge a aquells homes i dones “rojus” que fa un segle anys posaren les primeres pedres del socialisme gabellí. En nom de “Cap Vermell”, en Jaume Fuster va introduir l'acte i les intervencions dels convidats, tot assenyalant que aquest ja era el 19è títol de la col·lecció que duu el nom de la nostra associació cultural (en realitat és 21è).
 

Tot seguit varen prendre la paraula Jeroni Alzina, socialista local, membre de l'executiva del PSOE gabellí; Jaume Morey, filòleg i professor, a més d'autor de l'obra d'investigació “Artà. Llarg camí cap al desastre”, un document de la guerra civil al poble veí, amb els seus antecedents i la posterior i brutal repressió contra els perdedors; i Joan March, doctor en Farmàcia i investigador de la ciència, però també exsecretari general del PSIB-PSOE. Tots tres convidats, cadascun des del seu vessant i la seva experiència, varen referir-se tant al període estudiat per Miquel Llull com al contingut concret del llibre presentat. Foren tres intervencions que definitivament ens aproparen a “La idea és infinita” i acabaren de despertar la nostra curiositat i el nostre desig de capbussar-nos en les pàgines d'aquesta obra. En tenir una estona aprofitau per escoltar les seves paraules en els videos d'aquesta mateixa pàgina.Va constituir, tot plegat, un acte d'alt voltatge cultural i polític que, com es va dir en el Teatre, ens fa sentir orgullosos de la tasca de “Cap Vermell” i de col·laboradors com en Miquel Llull, que tant fan per la nostra cultura. Ara quedam a l'espera de nous treballs del mateix Llull, però també de Josep Terrassa, que continuaran, en un futur immediat, aixecant una sòlida estructura per a la historiografia de Capdepera.I “Cap Vermell” hi serà per continuar donant suport a tals iniciatives.


L'acte acabà amb la projecció d'un video d'una foto del primer de maig de 1932 on es localitzen molts dels que hi foren presents. Molt emocionant per al nombrós public que assistí a l'acte.Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar