Malgrat l’hivern no arribat encara a Mallorca amb les temperatures que són pròpies de la època. Enguany ha semblat una llarga primavera "fesqueta", però sense pluges, els ametlers han florit. Ha estat a principis de febrer. 
Els camps no han mostrat, en la nostra comarca, aquell paisatge que sembla nevat, per mor de al floració. La xilella fastidiosa ha fet estralls i molts d'arbre s'han mort o es troben malalts.
Així i tot podem gaudir de la senzilla bellesa de la flor d'ametler, fa uns anys tot un símbol de la nostra illa i del paisatge agrari mallorquí.
(Margalida Bover)