Dia 15 de desembre amb dues corals i diversos cantadorsFou una festada. Un acte senzill i entranyable on tothom va aportar el millor de si mateix. No de bades Pere Orpí deixà petjada a s'Alqueria Blanca, on encara representa "Els reis d'Orient".La vetlada fou promoguda i organitzada per Jaume Amengual, professor del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí.
Féu la presentació el curiablanquer Jaume Rigo, del qual vos adjunt algunes gloses que va dir:

Me varen cridar un dia

(va ser en Jaume Amengual)

mem si me seria igual

o a veure com m’aniria,

ja que era de s’Alqueria,

aquest llibre presentar.

Sa idea me va encantar

per una causa tan noble,

i endemés en es meu poble.

Se diu “Versos per cantar”.

 

Molts no sabien qui era

aquell petit gran actor

descobert pes director,

que pujava s’escalera.

Ha vengut de Capdepera”,

des públic deia un sector.

Va ser molts anys es rector

de s’Alqueria, anys enrere.

Sa coral curiablanquera

no ha volgut quedar darrere

i actuarà sa primera,

cantant en honor d’en Pere,

d’aquest llibre gran autor.

 

Tocava en Nadal Bernat,

però hem rebut un missatge

dient-nos que és de viatge.

Jo encara estic consternat

amb so paper que he encarnat.

No vull sentir pes carrer

que ningú quedi endarrer

de tenir aquesta gran obra.

I tot lo demés ja sobra:

Gràcies, Pere Orpí i Ferrer!

A continuació es va oferir un concert a base de nadales i altres cançons incloses en el llibre.

Intervingueren, acompanyats d'instruments:
--Tiana Bover i Biel Mesquida, joves de s'Alqueria.
--Cor infantil del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí.
--Cor parroquial de s'Alqueria Blanca.