La  Llampuga,  aquest estimat peix i la seva  mostra  gabellina
 

La mostra de la llampuga  no pot desaperèixer de cap de les maneres, cal cercar la dimensió i estructura adequada per seguir fent camí, Cala Rajada amb les seves organitzacions hoteleres, comercials i restauració no es mereixen un tractament discriminatori quan hi ha moltes institucions que donen suport a una mostra en què molta gent fa un gran esforç  per consolidar una mostra de qualitat,  molt singular  i que té referència  a nivell de la Comunitat Autònoma.

 

El reconeixement  de la tasca desenvolupada  fins a dia d’avui de la Confraria de Pescadors ningú el discuteix, tot el contrari,  tothom reconeix la gran feina feta  i  que estic segur, sense cap mena de dubte, que  seguiran  fent,  malgrat qualque assessor  amb influències  partidistes  inadequades i fora de to que  no  aporten  res de bo.

 
L´Ajuntament, i la batlia en particular,  té la capacitat i  l’obligació ètica, moral i política de donar una solució adequada i seguir endavant, donant-li un nou mode,  si escau. Tot és  millorable, la nova situació  provocada per la crisi  pot donar pas a una  mostra més equilibrada respecte a l’economia actual, tots podem aplaudir  la reconversió  o refundació,  amb esquemes més racionals i adequats als nous temps que vivim.

 

El tema financer de la mostra  té  sortida  viable,  cal parlar-ne  amb criteris  objectius i consensuats entre les parts que tenen la confluència  amb la mostra,  per  trobar-ne  la solució adequada. La mostra es mereix  aquesta actitud i molt més.

 

Pep Silva