Els participants del curs de "Bellpuig a Bellpuig" arribaren a Artà, on varen concloure les jornades sobre els religiosos premonstratesos. Els dies 13, 14 i 15 de Setembre de 2018, es varen dur a terme unes jornades dedicades als frares premonstratesos anomenades de "Bellpuig a Bellpuig". Els dos primers dies es dedicaren a la part més teòrica i es realitzaren al Centre Cultural, "Sa Nostra" de Palma, mentres que el tercer dia es va fer una explicació in situ, al monestir de Bellpuig d'Artà, poble que també s'agermanà el mateix dia amb l'Ajuntament d'Os de Balaguer.

 

El dijous 13 va servir per inaugurar les jornades i per les conferències de Flocel Sabaté de la Universitat de Lleida amb "Premontré, la foscor dels orígens" i la interessant ponència de María Teresa López de Guereño (De la universitat Complutense de Madrid) que rallà del "Particularismo de las fábricas premonstratenses hispanas en la Edad Media".

 El divendres Francesc Fité ens parlà del monastir premostratenc de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes; d'altra banda Josep Amengual, missioner dels Sagrats Cors comentà "La presència dels canonges premonstratesos segons l'estil colonial: Bellpuig d'Artà", també hi participaren Robert Porta i Albert Cassanyes, coordinador de les jornades amb la conferència "Bellpuig després dels premonstratesos: una possessió en un antic priorat", així com Alberto Velasco o Pere Fullana (Universitat de les Illes Balears), qui descobrí amb la seva xerrada els personatges Manuel de Oviedo i Antonia de Oviedo, fundadora de les germanes Oblates del santíssim redemptor: les Avellanes entre 1835 i 1898. Entre el  públic hi havia quatre germanes d'aquesta congregació.
 


Posteriorment, el congrés també serví per adquirir entre els docents, historiadors, religiosos i curiosos que hi assistiren un llibre titulat: Santa Maria de Bellpuig d'Artà d'Antoni Gili Ferrer on hi ha un fragment dedicat a Capdepera: es veu que a l'any 1316 ja estava avançada la construcció de la capella de Sant Joan dins el castell de Capdepera. En el llibre de comptes de la casa reial hi figura:
" Dissabte a 8 de maig...pagam a Lorens Santa Creu, per loguer de una bèstia que mena, com ana a la dita obra per veer la capella, per tres jorns que la fonc, a raó de tres sous per jorn: 9 sous".A mitjan juliol de 1316 ja estava acabat l'oratori i s'hi col·locaren les portes. Acabada la capella hi faltava el prevere que la servís. Fou aleshores quan els premonstratesos que ocupaven la parròquia d'Artà, la més propera a Capdepera, prestarien els seus serveis religiosos als primers moradors gabellins.  La primera deixa testamentària a la Capella de Sant Joan de Capdepera és la de 5 sous de Bartomeu Ferrer de Benialgorfa, de dia 30 d'agost de 1326.El dissabte 15 fou el dia de la part pràctica amb el trasllat al monestir de Bellpuig d'Artà, on els arqueòlegs del Consell Insular de Mallorca (gràcies, Helena), varen fer una explicació de l'estat del monastir. Després hi va haver un dinar de tumbet al Pas a Nivell d'Artà i seguidament una conferència d'Antoni Picazo a la sala de conferències del Teatre d'Artà: "Bellpuig: de monestir a marquesat. Fonts i problemàtica d'una llarga evolució".

Finalment, hi hagué un Acte institucional dels ajuntaments d'Os de Balaguer (la Noguera) i d'Artà. Es clogueren les jornades amb molt bones sensacions i aprofitament. Els més agosarats , juntament amb els pares maristes del monestir de les Avellanes, ens atrevírem a pujar fins a Sant Salvador; allà l'esglèsia, la cisterna i un gran paisatge sobre el poble ens acompanyaren. Un autocar ens esperava per la tornada cap a Palma, on cansats intentàvem recomposar aquells instants on els premonstratesos vivien tranquils al monestir de Bellpuig. La darrera nova la donà el conseller de cultura, que comentà que el pintor Miquel Barceló hi vol fer una intervenció, veurem si es podrà dur a terme. Esperem-ho, tinguem fe...ni que sigui premonstratesa!