inici

Cap Vermell

Xètiga / 3. Una diferència no menor

Xètiga / 3. Infracròniques Republicanes
 


Alguns encara pensen que tots són iguals i pretenen posar en el mateix pla els republicans catalans i els autoritaris del nacionalisme espanyol i que tots ells són responsables del conflicte actual entre Catalunya i Espanya. I no, no és així, perquè hi ha una diferència que convé subratllar perquè explica la situació actual i deixa cadascú al seu lloc.
 
El nacionalisme espanyol posa per damunt de tot la unitat d’Espanya; és a dir, la democràcia i els drets humans queden supeditats a aquest objectiu irrenunciable, fins al punt que quan diuen que defensen la «democràcia» en realitat es refereixen a la unitat d’Espanya. La història és testimoni de tot això, però també l’actualitat ho demostra. La democràcia i els drets humans només són paraules davant la pulsió nacionalista que penetra totes les «ideologies» que impregnen i s’impregnen del nacionalisme espanyol, tot sempre amanit amb el recurs a la violència per a imposar les pròpies visions.
 
No és el cas del republicanisme català, pel qual la democràcia i els drets humans són més importants que la independència de Catalunya i els fets així ho demostren, perquè aquests són els valors republicans i no cap altres. Els republicans no parlen de presons, de judicis sumaríssims, ni amenacen a ningú, sinó al contrari, han cercat i cerquen un debat i una votació democràtica. És a dir, resoldre els conflictes, concretament el conflicte Espanya-Catalunya, a través del debat i de les urnes.
No, no és una diferència menor!

Miquel Llull
Bibliotecari del Golea

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar