Xètiga / 3. Infracròniques Republicanes
 


Alguns encara pensen que tots són iguals i pretenen posar en el mateix pla els republicans catalans i els autoritaris del nacionalisme espanyol i que tots ells són responsables del conflicte actual entre Catalunya i Espanya. I no, no és així, perquè hi ha una diferència que convé subratllar perquè explica la situació actual i deixa cadascú al seu lloc.
 
El nacionalisme espanyol posa per damunt de tot la unitat d’Espanya; és a dir, la democràcia i els drets humans queden supeditats a aquest objectiu irrenunciable, fins al punt que quan diuen que defensen la «democràcia» en realitat es refereixen a la unitat d’Espanya. La història és testimoni de tot això, però també l’actualitat ho demostra. La democràcia i els drets humans només són paraules davant la pulsió nacionalista que penetra totes les «ideologies» que impregnen i s’impregnen del nacionalisme espanyol, tot sempre amanit amb el recurs a la violència per a imposar les pròpies visions.
 
No és el cas del republicanisme català, pel qual la democràcia i els drets humans són més importants que la independència de Catalunya i els fets així ho demostren, perquè aquests són els valors republicans i no cap altres. Els republicans no parlen de presons, de judicis sumaríssims, ni amenacen a ningú, sinó al contrari, han cercat i cerquen un debat i una votació democràtica. És a dir, resoldre els conflictes, concretament el conflicte Espanya-Catalunya, a través del debat i de les urnes.
No, no és una diferència menor!

Miquel Llull
Bibliotecari del Golea