Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent GranSebastià Ferrer Pascual agafa les regnes de "Sol Naixent" 

Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme”

 

 

 El 28 de maig de 2001 fou nomenat nou president de l’associació de la tercera edat “Sol Naixent”, de Cala Rajada, el senyor Sebastià Ferrer Pascual, per un període de 4 anys, el qual va exposar amb minuciositat de detalls el seu programa. El directius cessants felicitaren en Ferrer i la festa va acabar amb un opípar refrigeri. El 4 de juny es constitueix la nova Junta Directiva, la qual estarà integrada per Maria Fernández, Joan Garau i Jaume Tous, com a vicepresidents; aquest darrer actuarà, així mateix, com a secretari, i Antoni Flaquer i Mateu Orpí seran els seus adjunts a l'administració. Tresorer, bar i menjador:  Bartomeu Riera, amb l’ajut d’Antònia Vives. Gimnàstica: Catalina Prats i Magdalena Mesquida. Bingo: Maria Fernández i Vicenta Rufo. Conferències i Biblioteca: Antoni Flaquer i Mateu Orpí. Malalts i Església: Catalina Prats i Antoni Flaquer. Jocs d’atzar: Bartomeu Riera i Maria Fernández. Excursions locals: Mateu Orpì i Antoni Flaquer. Excursions marítimes: Magdalena Mesquida i Joan Garau. Medicina i perruqueria: Vicenta Rufo i Catalina Prats. Comissió de festes i programació: Joan Garau i Antoni Flaquer. A més, es nomena director del nou apartat de música en Pep Llull Aguiló. Es contracta Maria Sancho com a encarregada de la cuina, menjador i bar del centre social. Una reestructuració en profunditat per donar a conèixer que s’han produït canvis a “Sol Naixent”, perquè tot pogués continuar per l’estil d’abans. En realitat, el que no continua de la mateixa manera va ser el cost de la quota d’associat, què passà a ser de 10 € anuals, pel canvi de moneda.


Sebastià Ferrer Pascual

Múltiples activitats.-  A les festes del Carme, el Club participa a la cantada d’havaneres i són exposades a les dependències del moll de pescadors una tirallonga de fotografies referides a la contrada cala-rajadera. Miquel Ferrer Ginard, anterior mandatari, rep una placa de plata reconeixent la seva dedicació d’onze anys al capdavant de l’entitat. Els metges Eloi Espinar i Arnau Casselles, així com Joan Fuster Lareu, Jaume Fuster Alzina, Gabriel Flaquer Terrasa, Miquel Sirer Garau i Pere Orpí Ferrer són convocats per celebrar una “taula rodona”, amb motiu del Carme, que modera la funcionària assistenta social, Maria Teresa Flaquer. Per renovar l’uniforme dels cantarires de la Coral, es convida en Tino Adrover perquè tengui cura de la seva confecció, en col.laboració amb les dones que integren els cursets de brodat que s’imparteixen al Club. Com a complement decoratiu del bar, s’instal·len fotografies del porter Antoni Prats i del jugador Juanmi Gelabert, ambdós militants a equips de Primera Divisió, i fills del poble. Es contracta en Juanito Moyà com a mestre de ball de saló per posar en marxa l’activitat al cavespre dels diumenges.


Coral Sol Naixent en concert

El “Carnet d’Or” per als socis protectors i de poder adquisitu alt s’institueix i no es presenta, de moment, ningú per a incriurer-s'hi. Es fa campanya per a l’excursió denominada: “Corona d’Aragó: Regne de Mallorca” i, així mateix, per a la convenció nacional d’associacions de Gent Gran a celebrar a València, a més d’una altra a Astúries. A la convenció hi aniran alguns directius – manca determinar si la despesa del viatge corre o no a càrrec del Club – i a Aragó i Astúries, tractant-se d’ excursións culturals, les patrocinarà el Consell Insular amb una minsa quantitat que aportarà l’associat que hi vulgui anar. La monitora Aina Pont dirigirà el curs de gimnàstica, per a participar en el qual, obligatòriament, s'haurà de ser soci, que és el mateix que s’adverteïx als que utilitzen els serveis de perruqueria, que s’hauran de donar d’alta, ja que és exclusiu del Club. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Majors, la Coral “Sol Naixent” es desplaça a l'Auditòrium de Ciutat per prendre part a un concert. El darrer dia de febrer de 2002, Jaume Fuster dona una conferència que versa sobre “Malnoms de Capdepera” i dues hores més tard es presenta la “Guia de Capdepera” al Teatre Municipal, amb la presència de la presidenta del Consell, Maria Antònia Munar,  i  molts d’afiliats s’hi desplacen amb autobús.

Majors de 90 anys.- Els 19, 20 i 22 d’abril se celebren dies de festa dedicats als majors de 90 anys, amb exposició de manualitats i fotografíes antigues dels primers pobladors de Cala Rajada. Al poliesportiu de “Es Figueral”, exhibició de gimnàstica, ball de saló, grup artisticoteatral “Llevam ses penes” i convidats d’agrupacions folklóriques d’Inca. Autoritats provincials i locals visiten domiciliàriament els socis malalts o impedits, se celebra una missa major a la parròquia que resulta de capacitat insuficient per als assistents, amb càntics de la nostra Coral i del “Cor de Mestres Cantaires de Ciutat”. Al finalitzar, es fa entrega als més majors, en nombre de 21,  de regals i obsequis provinents del Consell i de l'Ajuntament de Capdepera, i al director de la Coral, d'un trofeu del Consell de mans de la presidenta i vicepresidenta d’aquell organisme.

Dimissió.- A les actes de les sessions ordinàries, extraordinàries i de les assamblees no apareix cap detall relacionat amb balanços o estats de comptes de l’entitat i és per aquest motiu que no parlam de doblers, malgrat citar el Banc de Santander, la Banca March, “Sa Nostra” i “La Caixa”, com a entitats on es mantenen comptes i depòsits, segons recullen aquestes actes. El tresorer, Bartomeu Riera Sansó, presenta a data del 14 d’agost de 2002 la seva dimissió.

Llampuga.- Una conferència al local social per part de la Confraria de Pescadors en relació amb la llampuga i la pertinent presentación de la primera mostra al moll, a la qual es convida l'associació a participar-hi. Esperanza de la Rosa, que substituïex Maria Sancho com a encarregada del bar (ja que aquesta es farà càrrec de l'establiment de “Ca Nostra” de Capdepera) es posa al davant per a l’organització d’un estand per la a Mostra de Llampuga.

De moment, fins aquí, que és el que hi ha…