Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran11 anys,  al capdavant de l’associació, de Miquel Ferrer
Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme”
      

1998.- El sorteig d’una bateria de cuina per la festa dels “foguerons” de Sant Sebastià a Cala Rajada va fer guanyadora n'Àngela Massanet, de Llull. “Catxin dena quin estiu”, obra de Xesc Forteza, reuneix a Ciutat les dues associacions dels nostre municipi: quasi teatre ple. La revista “Els Padrins” dirigida pel secretari de “Sol Naïxent”, en una edició especial titulada “Els Padrins: 2 años”, anuncia l’obertura al nou edifici, pendent d’estrenar per la Tercera Edat, d’un bar-restaurant, amb servei de perruqueria inclòs – per al qual la senyora Mercè Caselles ha facilitat tots els estris necessaris, i pels quals rep una aportació de 10.000 pessetes que li fa el Club---  amb oferiment de feina per tot l’any, obert dia sí i l’altre també, per a  matrimoni o parella que ho volgués regentar. L’estat de comptes general del liquidat any 1997 és presentat als associats i col·locat al taulell d’anuncis, i arriba a 641.608 pessetes l’existència a caixa a favor de l’entitat. Antònia Ginard és nomenada coordinadora de les excursions i viatges que organitzi “Sol Naixent”, tota vegada que hi ha un grup que, pel seu compte, també en promou, però al marge de l’associació. S'efectua a la plaça dels Pins una demostració de “fer llata”, amb un èxit aclaparador, ja que ens trobam a principis d’agost i els turistes hi concorren. 


 Xesc Forteza

1999.-  El senyor Carlos Antich Rojas i esposa reben la distinció de socis protectors, i l’associació els tributa honors en el transcurs d’un acte públic, agraint les seves donacions d'ajut en metàl·lic. El cantant Pedro Granados, del programa televisiu “Lluvia de estrellas”, fa un recital en aquell acte. El senyor Antoni Alba Martínez guanya el concurs de concessió per a regentar el bar-menjador del nou centre social. El 5 de juny se celebren eleccions, ja que alguns membres de la junta han complit el temps que dicten els estatuts i, a més, el tresorer Francesc Óleo ha finat. Aquest és substituït a la tresoreria per Bartomeu Riera Sansó, mentre que Antònia Bauzà Molina, Isabel Páez Escamilla, Maria Fernández Romero i Antònia Vives Alorda  ingressen a la junta. Aprofita el president l’ocasió per recordar a un grup d’afiliats que no s’han d’aprofitar de prendre part a dinars i festes del Club, havent-se donat d’alta de socis unes poques setmanes abans i sense haver fet el pagament de la quota, ja que s’ha detectat que, una volta haver tingut lloc els esdeveniments, un bon grapat es donen de baixa. Es produeix un avalot sense més conseqüències, quan senten l’arenga del president Miquel Ferrer. Es posa en marxa un torneig de billar i un d'escacs que dirigeixen els socis Nadal Juan i Paco Barbón. El bingo, classes de brodat,  parxís, dòmino, pòquer i altres jocs de cartes, són també activitats que compten amb nodrida assistència.

La Tercera Edat ensenyant a fer llata


Fent llata a Sa Plaça dels Pins

2000.- La presidenta del C.I.M., Maria Antònia Munar, fa entrega a l’associació d’un equip complet de música per a fomentar el ball de saló, en els transcurs d’una demostració de gimnàstica de la Federació de Gent Gran i la Coral, que actua al Teatre Principal de Ciutat.  L’associada Margalida Sans demana al president si seria possible que “Sol Naixent” sol·licitàs un semàfor i un pas de zebra per al carrer Elionor Servera. A l’hotel Alzina es reuneix un nombre de socis de més edat, i impedits, per a celebrar el Diumenge de l’Àngel, el 30 d’abril, i als que poden desplaçar-se a la platja i a la muntanya propera, a cala Agulla,  se'ls serveix dinar sota els pins de ses Vegues. Se celebra, al maig, el  Dia de la Mare i el dia del Padrí, i es fa el tradicional “mes de Maria”, per la qual cosa es compra una imatge de petit format  de la Mare de Déu, a fi de no haver-la de traslladar, com cada any, des de la parròquia. L’empresa Cape Balear, del barco, que fa la travessa marítima Cala Rajada-Ciutadella, convida “Sol Naixent” a gaudir d’un dia a l’illa germana, tot un èxit per als 85 associats que hi prenen part, la meitat dels quals realitzen una nova sortida per la mar amb la barca “Coral” fins a les Coves. Per les festes de Sant Roc, “Sol Naixent” pren part activa en la celebració de les noces d’or de la parròquia. El 29 d’octubre, a l'hotel Font de Sa Cala, se serveix un dinar a més de 400  comensals, per a celebrar el Dia del Club.


Excursions per mar amb la barca “Coral”


Arribada de la barca “Coral” a Canyamel i gent participant

2001.- Amb motiu del X aniversari de “Projecte Home”, la Tercera Edat participa d’una xerrada de Bartomeu Català, ànima de l'esmentat projecte,  que organitza la Penya Madridista local, encapçalada per Antoni Bauzà Massanet. Francisca Tous Alzina i Berta Liesegang Moll assumeixen la direcció de la Coral Cala Rajada, en distintes etapes i per poc temps, coordinant les actuacions que efectuen els associats  Sebastià Ferrer i Pep Llull, els quals promouen la creació dels “Amics de la Coral”, amb quotes de col·laboració voluntària per part dels melòmans i aficionats. El 2 d’abril es fa pública la llista dels membres de la Junta Directiva a qui cal cessar per imperatiu estatutari: Antònia Bauzà, Maria Cursach, Miquel Ferrer, Antoni Serapio, Jaume Tous i Isabel Páez, els quals foren atesos adequadament, com a comiat, al restaurant de “Ca’s Padrí” de Capdepera.


 Pep Llull i Sebastià Ferrer, impulsors dels “Amics del Coro”

Miquel Ferrer Ginard, desprès de 11 anys com a president, considera que no ha de continuar al capdavant de l’associació i convoca eleccions per al 28 de maig.


Miquel Ferrer i grup d’integrants de la Coral “Sol Naixent”.