Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent GranEl regidor Joan Llull gestiona

el trasllat al nou local social 

Transcripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”
 Per incompatibilitat amb un altre directiu, el senyor José Tesouro, el tressorer de “Sol Naixent”, Pere Bonnín Fernández, presenta la dimissió en el transcurs de l’assemblea general extraordinària del 28 de gener de 1994. El senyor Tesouro i alguns membres de la junta volien que al taulell d’anuncis restàs reflectit el balanç de situació econòmica, a més de desglossar les despeses en matèria de dinars, excursions i pagaments de quotes, les quals hauran de ser pagades per tots els associats, sense exonerar els més majors. Si de cas, i sempre segons las possibilitats econòmiques del Club se'ls farà descompte per a la trobada d’aniversari. Pere Bonnín fa donació de 10.000 pessetes al Club.

A la junta directiva següent a l’assemblea, va renunciar al càrrec el vicesecretari Manuel Fuster Lareu. El va substituir Antoni Serapio Reus, mentre que, de Bonnín, fou Antònia Ginard Fernàndez la que en va cobrir la vacant. A causa d'aquest estat de coses, Maria Vaquer, fins aleshores vocal, passà a vicepresidenta; Angela Servera Nebot, és nomenada secretària; Francesc Oleo Piris, tresorer, i Antònia Ginard com a ajudant de l’organització d’excursions per Mallorca. Seran titulars amb signatura per a l’administració dels comptes bancaris, el president Miquel Ferrer, el tresorer senyor Oleo, la secretària Angela Servera i el senyor Mateu Orpí Ferrer, essent necessària l’estampació de dues signatures indistintes per a qualsevol operació. Es determina que la quota passa a ser de 100 pessetes, sense

  

distinció, i la Federació Regional de Gent Gran exigeix l’abonament de la mateixa quantitat per soci, com a inscripció de l’associació a aquest organisme, a efectes jurídics i d’assessorament. Per altra part, s’autoritza la intal.lació d’una perruqueria al local social del carrer Pizarro i la comprovació mensual de la pressió de sang als associats per part de la infermera franciscana Sor Mari Sol. L’historiador local Josep Terrassa ofereix una conferència sobre patrimoni històric municipal.

Nota curiosa fou l’exigència pública feta per la directiva a tots i cada un dels associats de l’obligatorietat de fer acta de presència al club al manco una volta cada més. També singular fou la proposta del soci col·laborador Joan Pujadas i el directiu José Tesouro de crear una “cuchi-pandi” (tal com sona) de voluntaris per fer neteja a la cuina, als plats, tassons, etc., per la qual cosa percebran una mòdica quantitat procedent de l'augment de 25 pessetes dels tiquets per poder dinar, els diumenges, al Club ( no s’especifica el preu total del menú).

A l’assemblea general de 25 de febrer de 1995, el tresorer informa que apugen a 991.551 pessetes les existències a favor de “Sol Naixent” i que el darrer carnet de soci expedit porta el núm. 601. Es detallen les activitats més destacades realitzades l’any anterior: excursions per l’illa cada sis setmanes; refrigeris i dinars al club cada dues setmanes, amb ball amb l’orquestra “Musical Gabellins” de Francisca Tous “Cetre” i, en tot cas, amb l’equip musical propi de l’associació, obsequi de la presidenta del Consell, Maria Antònia Munar. La celebració de la festa de l'onzè aniversari de fundació de “Sol Naixent”; les festes de les Verges, Carnaval i Nadal, el fogueró de Sant Sebastià, la projecció de pel·lícules culturals amb vídeo i excursions per la Península mitjançant l’Imserso, arrodoniren el capítol d’activitats.
L’entrevista mantinguda amb el regidor de l'Ajuntament, Joan Llull, per al condicionament de l’antiga bugaderia de la residència Joan Riera Cavaller, de cara a una futura utilització, fructifica amb l’autorització per part del Consell Insular, i se li agraeix la seva gestió. Per al trasllat des del carrer Pizarro a l'edifici de la bugaderia se celebra una mena de referèndum, per captar el desig majoritari dels associats. De moment queden a l’actual emplaçament, fins a la finalització de les obres a la bugaderia.

S'ofereix relació dels donatius de l'apotecarìa de Cala Rajada (30.000 pessetes); Pescados Morey (5.000); Climent Rubí-Bar Can Tomàs (17 taules, 55 cadires i uns quants para-sols); la Caixa, 20.000 pessetes. Es determina que els socis majors de 90 anys restaran exempts de pagament de quota, mentre que els associats menors de 60 anys hauran d’abonar anualment 1.500 pessetes; els afiliats de nombre, 200 pessetes. Per aquesta qüestió, dimiteix José Tesouro, per disconformitat amb l’acord. Per a les parelles que celebrin les noces d’or, a partir d’ara el club els organitzarà una festa.
Fins l’any vinent: 1997.