inici

Cap Vermell

Ca Nostra - 25

Capítol 25


CONTINUACIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA TERCERA EDAT DE CAPDEPERA
  
 Any 1999.-  La notaria convoca  la junta directiva de la Fundació Assistencial de Capdepera,  que encapçala el president de “Ca Nostra”, Pere Terrasa Sansó, per formalitzar legalment la nova entitat; amb tal finalitat, l’Ajuntament comunica que destinarà 5  milions de pessetes per a la reforma del convent franciscà. Amb motiu de fer una cala per conèixer la fortalesa de l'antic edifici, segons l’arquitecte municipal, s’haurà de disposar de 300.000 pessetes. El president de “Ca Nostra” va manifestar que l’associació comptava, per destinar a la futura residència, amb 760.000 pessetes, que es posaven a disposició de la Fundació per poder iniciar les obres. La senyora economista de la casa consistorial demanà a Terrasa un informe de les existències amb les quals comptava “Ca Nostra” als bancs i caixes d’estalvis on la tercera edat tenia compte obert, proposant-se per part de l'arquitecte ( acta dixit) l’empresa Gómez-Quintero per a la realització de les obres.


Participants gabellins al balls, a Son Moix 

A data del 2 de juny, l’arquitecte municipal comunica la demora de les proves de cala del subsol del convent que es vol destinar a residència per als més vells. Hi ha fortes reclamacions i queixes per la lentitud del projecte i començament de les obres, per part de multitud de gent esperançada des de fa anys, per la delejada residència. L’arquitecte insinua que, tal volta, resultaria menys costós, més econòmic, derruir el convent i construir un  nou edifici, ampliant la concessió a la Fundació o a l’Ajuntament per part de la direcció provincial de Sant Francesc d’Assís, a 50 anys com a mínim.

Participants gabellins al balls, a Son Moix 

En el club de la tercera edat se celebra una important conferència en relació amb el canvi de moneda imminent, de la pesseta a l'euro, que imparteixen tècnics del Govern Balear, amb projecció de vídeo sobre el tema. Dies més tard, una altra xerrada sobre pensions de jubilació, salut i higiene per a persones majors se celebra en el club, que ha rebut de l'IBAS una subvenció de 350.000 pessetes com a ajuda institucional corresponent a l'any anterior. No manquen les tradicionals festes del “fogueró de Sant Antoni”, carnaval, “ses Verges” i un grapat de dinars de germanor  a l'hotel “Dos Playas” i “Es molí d’es Conte”. 14 matrimonis, dels 40 censats, que comptaven amb més de 50 anys de convivència, en representació de Capdepera i Cala Rajada, prenen part, juntament amb altres parelles de pobles veïnats, a una missa seguida de recepció oficial al Consolat de Mar, a Ciutat,  on el president Matas els fa entrega d’una placa commemorativa i una capsa de bombons; a més d’obsequis per als matrimonis que no hi havien pogut assistir. Amb motiu de l'Any Internacional de Persones Majors, el Consell Insular munta una exposició itinerant que transcorre per diferents pobles, entre ells Capdepera, sobre temes i fotografies universals relacionats amb l’ancianitat. La Coral Ca Nostra actua en un concert a l’església parroquial de Campos, on es desplacen molts de seguidors per recolzar-los en aquesta novella singladura. Al pavelló cobert de Son Moïx, a Ciutat, les nombroses parelles de ball clàssic participen en una competició amb altres grups de distintes latituds mallorquines, exhibint el seu potencial artístic amb variades danses del món i, especialment, ball de saló. Així mateix, a Inca, s’efectua una demostració de gimnàstica rítmica en la qual participen els associats gabellins que practiquen aquesta activitat.

El president de l’associació de la tercera edat de Cala Rajada, “Sol Naixent”, Miquel Ferrer Ginard, s’entrevista amb el seu homòleg de l’associació de Capdepera, Pere Terrasa Sansó, i decideixen ambdós participar com a col·laboradors  perquè es dugui a efecte, el pròxim any 2000, una extraordinària festa per a commemorar el setè centenari del Castell. Ferrer i Terrasa proposen una exposició d’estris per llaurar el camp a l’antiguitat, amb mostra d’obra de palma, confeccionant, inclús, objectes en desús, per a coneixement dels més joves. 

Eleccions.-  El 17 de març d’aquest 1999 a què ens referim en aquest capítol, es clausura l’admissió de candidatures per prendre part a les eleccions de vocals de junta directiva de “Ca Nostra”. Els candidats són Joan Sirer Moll, Miquel Garau Aguiló, José Macho Cala, Margalida Tous Orpí, Antònia Cursach Riera, Maria Pons Bernat, Maria Sánchez Posada, Concepción Ruiz  Sánchez i Carmen Gamero Garrido. De l’actual junta cessen, a petició pròpia, Bartomeu Ferrer, Joan Serra, Pep Vives i Sebastià Sureda. Resta establert, segons normativa estatutària, que el mínim de membres de la directiva sigui de 7 i el màxim de 12.

Votacions dels associats  

El 25 d’abril se celebren les votacions. A la mesa electoral s’hi trobaven Ivo Bucci Marconi Marqués i Francisca Flaquer Lliteres , ambdós dirigint l’escrutini, una volta tancada l’admissió de paperetes. Fet el recompte d’aquestes, el resultat fou el següent: Antònia Cursach Riera, 20 vots; Margalida Tous Orpí, 16; Joan Sirer Moll, 10; Miquel Garau Aguiló, 9; Carmen Gamero Garcia, 8; Maria Sánchez Posada, 5; Maria Pons Bernat i Concepción Ruiz Sánchez, 4 i José Macho Cala, 1 vot. I, havent-se presentats tants de candidats, es determina que el nombre de membres de la nova Junta Directiva passaria a ser de 12, el màxim permès. Recordau que Pere Terrasa Sansó, Antoni Garau Barceló i Francisca Flaquer Lliteres continuaven a la directiva existent. Es va sotmetre a votació dels socis assistents a l’assemblea, a braç alçat,  qui devia ser el president de la nova junta, la qual cosa va recaure en la persona de qui ja n'era el mandatari, Terrasa Sansó. Miquel Garau Aguiló seria el vicepresident, continuaria Antoni Garau de secretari, Joan Sirer Moll seria el tresorer, i com a vocals la resta de persones més amunt esmentades, noves a l’organigrama, juntament amb Flaquer Lliteres.

Votacions dels associats  

S’inicia el nou període de “Ca Nostra” amb un saldo positiu en caixa de 2.565.893 pessetes. La primera decisió dels nous dirigents fou encarregar unes plaques de plata, amb gravació, per  ser entregades als directius que es donaven de baixa, agraint-los els serveis prestats i, al mateix temps, per als expresidents Pere Vaquer Fiol i Maria Tous Bonnin, perquè tenguin una feliç recordança del seu pas per “Ca Nostra”. A títol pòstum, es deposita un ram de flors al cementiri per a Bartomeu Ferrer Gili,  primer presi-dent que fou de l’associació.

Miquel Garau, vicepresident

Les activitats del Club resten repartides de la següent manera:
Memòria: Francisca Flaquer i Carmen Gamero. Gimnàstica:  Antònia Cursach i Maria Pons. Coral: Margalida Tous, Concepció Ruiz i Maria Sánchez. Excursions: Antoni Garau i Joan Sirer. Bingo: Antoni Garau i Antònia Cursach. Labors: Conxa Ruiz, Maria Pons i Carmen Gamero. Local: José Macho. Balls: Conxa Ruiz i Carmen Gamero.  Es promou una campanya de socis a partir dels 50 anys. Els diumenges, desprès del bingo, hi haurà ball de saló. La primera excursió és al castell de Bellver amb dinar a Galdent i visita al Cap Blanc. Es determina que Margalida Tous Muntaner i Manuel Correal Sánchez  siguin els homenatjats d’aquest any 1999.


B. Melis “Meyme”

 

 

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar