inici

Cap Vermell

Ca Nostra /23

Delejada Residència per a la Tercera Edat


  
El 5 de setembre de 1994, l’associació “Ca Nostra”  de Capdepera comptava en caixa amb 2..553.896 pessetes. Aquest dia es va sotmetre a l’aprovació, per part de la junta, que el president Pere Terrasa Sansó, en nom d’aquesta entitat, acceptàs el llegat de don Joan Moyà Massanet “Tasà”, al qual ja férem referència en el nostre anterior capítol. El notari Emili Mulet, amb número 1839 de 28 de juny de 1993, atorgava les rendes que produïa la casa del carrer Ciutat, 74 d’aquesta localitat, als efectes de construcció de la tantes vegades sol·licitada residència d’ancians. Si, transcorreguts 10 anys, no s’hagués constituït aquella – segons l’expressat desig del finat – l’immoble passaria a a ser propietat de l’associació “Ca Nostra” . La junta directiva va acordar la reparació de la teulada, en ruïnes, de l’esmentada casa i la delimitació de la propietat de Moyà, la qual comparteix amb un altre habitatge del qual és hereu el senyor Antoni Gili, d’Artà, qui, generosament  es va fer càrrec de les despeses de tramitació d’escriptura notarial (acta sessió, dixit).


1995.- El Consell Insular subvenciona  “Ca Nostra”  amb 75.000 pessetes. Excel·lent ajut per a solucionar la reforma de la teulada de “can Tasà”, amb un cost que apuja a 125.000 pessetes; de la contribució de la casa, per import de 14.272 pessetes, que abonava l’Ajuntament al 1994, ara és el Club qui se n'ha de fer càrrec.

La celebració de l'aniversari de naixement de “Ca Nostra”  s’ha demorat, aquest any, per obres de condicionament de la plaça Constitució. Els homenatjats són Lluis Ladària Tous i Margalida Mercant Melis. Al llarg de la festa, la primera autoritat va anunciar la construcció d’un pis sobre el local social i la rebaixa de l'import del I.B.I., així com també la senyalització de pas de vianants a la plaça i el seu condicionament per a ús exclusiu de persones, amb control de velocitat a les immediacions dels carrers Gómez Ulla i Llum. Els membres de la junta es manifestaren contraris al fet que s’esbucàs l’aljub de la plaça de l’Orient, que comptava amb una vàlua patrimonial i sentimental, per a ser destinat a aturada d’autocars. El directiu Joan Muntaner  fa efectiva la seva dimissió. La junta resta en nombre de set membres.

L’Ajuntament abona, trimestralment, 50.000 pessetes en concepte de neteja dels locals i dependències de la tercera edat, bar inclòs. Manolo Martin deixa, a l'acabatall de 1995, la regència del bar, i és substituït per Diego Infante. S’instaura, els diumenges horabaixa, la celebració de ball per als associats amb el grup musical de Francisca Tous “Setra”, Agustí i Climent, l’”Amanacer”.


Convent Franciscanes.-  Davant de la inviabilitat d’ubicar una residència d’ancians a can Tasà – uns comptes fa s’ase i es altres es traginer –, els tirs es dirigeixen cap al convent de ses Monges Franciscanes. Un grup d’Acció Social realitza un estudi, es redacten uns estatuts de funcionament i se sol·liciten a la Casa Mare de Sant Francesc d’Assís les condicions per a la cessió del convent

La construcció d’una planta alta a “Ca Nostra”  restarà ajornada, en suspens, passant a segon lloc de preferències per a les persones majors de Capdepera, que donen prioritat absoluta a la tan delejada residència. A tal efecte, s’informa de que la Reverenda Mare Superiora de les Franciscanes ha manifestat la seva conformitat perquè al convent s'hi realitzin les reformes adients a la façana i teulada, a més de  les cel·les, per adequar-ho totalment a complex per a persones majors.

Els tècnics d’urbanisme de l'Ajuntament, conjuntament amb un equip d’Acció Social i els responsables de la parròquia de Sant Bartomeu, efectuaran el projecte on es tindrà en compte un menjador social per als necessitats que desitgin anar-hi a dinar, amb un servei a domicili de menjades per a persones invàlides o amb mobilitat reduïda. Aixi mateix, es dotarà d’un centre de dia per a majors dependents de fills treballadors.

La regidora d’Acció Social, Marilena Maldonado, juntament amb l’assistenta Teresa Flaquer, s’entrevisten amb el vicepresident del Govern de la Comunitat Autònoma per a tractar aquest tema, com també el projecte del pis sobre el local de l’Associació i reforma de l'edifici de “can Tasà”; igualment, se sol·licita subvenció per al programa de “gent gran en marxa”, amb gimnàstica de manteniment, on s’ha inscrit una desmesurada representació d’associats d’ambdós sexes, els quals – a la finalització del curs – es reuniren amb peus davall taula, a Binicomprat.  Com està manat!

B. Melis Melis

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar