inici

Cap Vermell

Ca Nostra / 19
Història de la Tercera Edat de Capdepera, 
contada per un“Col·lectiu de Gent Gran”
L’anterior capítol que redactava l’actual president de l’associació “Ca Nostra” Pere Llabata Sancho, tancava l’any 1991. En no localitzar cap dada d’interès susceptible de ser contada. entre la paperassa referida al primer trimestre del nou any, acabava aquell fins a l’abril de 1992. en què, a la data de dia 7, tornava reunir-se a la directiva que presidia en Pere Terrasa Sansó, per a deliberar sobre la conveniència d’unificar l’arxiu de socis de les dues associacions de la tercera edat del municipi de Capdepera, en el sentit de poder ser associats només d’una d'elles, amb dret de participació en els esdeveniments de les dues entitats. Així es podia abaratir el cost de la quota i s’aconseguia un major nombre d’afiliats.

                                                 Dones de la Tercera Edat, amb vestits típics

Així mateix, s’aprovà sol·licitar a l'Ajuntament la contractació, quatre mesos abans, per a Sant Bartomeu, d’una orquestra per la verbena que interpretàs peces musicals dels anys 60 i 70. Alguns directius proposaren convidar el batle i el seu regidor de festes a un dinar al Molí de can Sopa. L’autoritat els féu saber que no necessitaven convidar-los a dinar per poder aconseguir la desitjada contractació d’orquestra per a les festes. Altres directius consideraven que per demanar que no es perdi i sol·licitaren de la Casa Consistorial una subvenció de 20 o 30 mil pessetes per a la neteja del local social i manteniment, i argumentaven: ”D’aquesta manera aconseguirem que els salons del Club sols siguin per a persones majors”¿? Així restava reflectit a l’acta. La resposta consistorial no es va fer esperar, fou la següent: ”I els 2.064.446 pessetes amb què compta aquesta associació, que no permeten cap possibilitat perquè vostès puguin fer-se càrrec de la despesa de neteja i manteniment dels locals, que ho sol·liciten a aquesta Corporació? De la resta, res es diu…

Amb motiu d’una conferència sobre temes higiènics, impartida per un metge, fou detectada certa anomalia, per mor de la pluja. Aquesta no es va fer pública fins al següent dia, en què fou col·locat un rètol en els locals del Club que així resava, la qual cosa transcrivim literalment: ”Els dies de pluja, els socis que deixen el seu paraigües en el paraigüer i que han vist com el seu paraigües ha desaparegut i, al seu lloc, n’han trobat un de vell, pregam a les persones que, equivocadament – no podem pensar altra cosa – s’enduguin un paraigües que no es seu, tinguin la bondat de tornar-lo. El President” (sic).

Al mateix temps que es penjava el rètol amb l’esmentada petició, es posava al tauler d’anuncis la convocatòria per a les eleccions de vocals de Junta Directiva, d’acord amb l’enunciat de l'art. 22 dels Estatuts, a celebrar el 24 de maig, podent-s'hi presentar qui vulgués d’entre els associats fins dia 3 del mateix mes (no es va presentar cap candidat).

                                        La Caixa regala un ordinador a la directiva de Pere Terrasa

Se sol·licità una ajuda a l'Imserso per a premsa, 60.000 ptes.; telèfon, 50.000 ptes.; material d’oficina, 20.000 ptes.; reparacions i conservació, 60.000 ptes.; activitats del Club, 395.000 ptes. Amb motiu del xafarranxo general de tot el local – que, segons se cita a l’acta del 6 de juliol, “feia molt necessària una neteja a fons”, la qual va costar 20.000 ptes., que es van abonar a Mari, la dona de la neteja – s’afegí a la petició a l'Imserso una sol·licitud d’ajuda, per aquest concepte de 50.000 ptes. als efectes d’articles de neteja.

                                                  Convocatòria de la Part Forana, a Lluc

Amb l'organització d’una tómbola destinada a reparació de l’església parroquial, on es rifaren unes estovalles provinents de la tómbola del Club, de l’any anterior, es recaptaren 335.000 pessetes. No hi mancaren el gelat i l'ensaïmada per a tots els socis, de lo qual cosa es delectaren desprès de la celebració (i ho transcrivim literalment del “dossier” històric d’on escorcollam la informació – i no se'n riguin, estimats lectors, que és cosa ben seriosa) “d'una missa d’acció de gràcies pels morts i presents d’aquesta Associació” (sic).

I no havent-hi més assumptes que narrar, aixecam la sessió.

Bartomeu Melis

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar