Desmantellar la brigada i alguna cosa més?

 

Els darrers anys hem vist com, per distintes circumstàncies, el personal de la brigada de l’Ajuntament ha disminuït sense que s’hagin cobert les baixes produïdes. Si bé és cert que en altres departaments s’han produït baixes, és a la brigada on han estat més nombroses i, a més, pel que he pogut saber, dins els propers mesos, n’hi ha més de previstes. I davant totes aquestes baixes quina resposta es dóna des de l’Ajuntament? Idò, que tot és culpa d’en Rajoy. O això és el que es desprèn de les declaracions del batle a la revista Faxdepera fa unes setmanes on, a preguntes sobre aquesta qüestió, confirmava que no es cobreixen les places que queden buides i que això és a causa d’una llei estatal instaurada pel govern d’en Rajoy que impedeix contractar funcionaris. Fins i tot, el batle afirma que “ens estan desmuntant l’Ajuntament”.

No seré jo qui defensi les mesures del govern d’en Rajoy, qui em conegui sap que no compartesc per res les seves idees, i si bé és cert que aquesta llei que esmenta el batle existeix, no és menys cert que admet excepcions que la majoria de municipis estan aplicant. Municipis veïns de tots els colors polítics estan o bé creant places noves o bé cobrint les baixes que tenen, aquestes darreres normalment a través de borses temporals. Tots aquests municipis no fan més que aplicar les excepcions que permet la normativa per cobrir places de tot tipus, des d’auxiliars administratius a peons de brigada, i cap d’aquests municipis ha tengut problemes per cobrir-les. Fins i tot, en alguns casos, han pogut crear places noves, això sí, degudament justificades.

I si a tots aquests municipis ho han pogut fer, per què a Capdepera no? No se’ls aplica la mateixa normativa? Personalment, crec que és més una qüestió de voluntat política que altra cosa. És cert que la realitat canvia i, potser, que una baixa en un determinat departament no sigui necessari cobrir-la amb una altra persona, sinó que pugui bastar una redistribució, sigui per disminució del volum de feina, per una millor organització, etc. No obstant això, el que no és normal és que cap baixa es cobreixi, com està passant amb la brigada de l’Ajuntament, quan, amb la llei a la mà, això es podria fer. En canvi, ens trobam que feines que abans feia la brigada ara les fan empreses privades sense cap tipus de control, cosa que no passa amb la brigada on sí hi ha supervisió. A més, no hi ha cap estudi ni res de res que confirmi que la gestió privada serà millor que la que s’ha fet fins ara.

Com he dit abans, el que està passant a l’Ajuntament amb la substitució del personal, i concretament amb la brigada, és una qüestió de voluntat política. Donar la culpa a en Rajoy sona a excusa, però serveix per anar reduint un departament de brigada que ha donat molts bons resultats amb una clara intenció, donar prioritat a la gestió privada per sobre de la gestió pública, idea que és molt legítima i que defensen partits com el PP i Ciutadans, però que no em pensava que el PSOE també ho fes.

Mateu Garau Flaquer