Amb la indemnització

de la plataforma Castor

es pot assegurar

moltes lligues i moltes copes.