Quart diumenge de novena


Antoni Flaquer Obrador "Toni Coix"
Primera capella amb promeses, reliquies i exvots

 


Ntra. Sra. de l'Esperança damunt les roques i la mar de Capdepera