"Sens dubte, tenim la sort de gaudir d’una zona meravellosa, la qual tots som responsables de mantenir i millorar."
" Amb els anys, el nostre municipi ha anat creant marques, esdeveniments que s’han consolidat i li donen una gran promoció..."Agraïm la presència del batle de Capdepera, Sr. Rafael Fernández; del  director general d'Ordenació Turística, Sr Jaume Martínez; de la resta d'autoritats; de la Gerent de la FEHM, Sra. Inma de Benito, així com de tots els membres de la AAHH.

Sens dubte, tenim la sort de gaudir d’una zona meravellosa, la qual tots som responsables de mantenir i millorar. Evidentment, les autoritats són les que han d’ anar davant de tot, liderant un objectiu comú, que és el de fer del nostre municipi, un municipi líder en qualitat, ordre, civisme, i crec que aquestes han de ser les  intencions del nostre Consistori, del nostre bal·le i regidors. Des d’un caire positiu, hem de dir que s’estan fent algunes coses bé. Un exemple clar és la feina feta des de l’Ajuntament en la creació i millora d’unes Ordenances que, en molts de casos, havien quedat obsoletes. Així mateix, el Consistori, amb encert, està impulsant la creació d’ un Consorci local de Turisme que ha de ser una plataforma per sumar interessos i agilitzar la gestió turística.

La nostra Associació vol tenir un paper rellevant dins aquest Consorci i per això en serà un membre fundador. També s’ha firmat un manifest amb els bars nocturns, plataforma cívica i AAHH per a millorar la imatge que a poc a poc es veu degradada, per deixadesa i permissivitat d’ uns i poca ètica i respecte d’ uns altres. En definitiva, estam avançant en alguns temes i la comunicació amb les Institucions és fluïda. Ara bé, com a empresaris, requerim que les coses millorin i avancin a un altre ritme, a una velocitat superior. El mercat, la competència d’ altres zones, no ens permet anar “al ralentí”. A vegades, les intencions o la lenta feina administrativa requereix d’una posada en escena decidida i contundent. No basta crear una adequada base jurídica via ordenances si després les normes no es fan complir i, per exemple, el desordre i gamberrisme s’apodera dels nostres carrers. Com a hotelers i dinamitzadors de l’economia local, ens molesta especialment sentir que aquest o l’altre turisme no ens interessa i que és perjudicial. Tot el turisme és bo; jove, turisme nocturn, familiar, sol i platja, tot, però amb qualitat, un turisme que respecti les normes, però perquè hi ha normes i aquestes es fan complir i al nostre municipi tant el oferents com els demandants estan subjectes a aquestes normes. Som una  destinació turística molt completa pel que respecta a oferta. Tenim un entorn privilegiat amb platges i cales meravelloses.

Tenim uns passejos al llarg de la costa, fantàstics. Tenim una oferta de restauració i de bars, variada i extensa. Tenim una oferta d’oci nocturn, molt bona. Repetesc, si els oferents i els demandats, ho respecten amb ètica, si estimam i respectam el nostre municipi, els turistes ho respectaran. Crec que els mateixos hotelers hem de donar exemple complint estrictament amb la legislació vigent i des de l’ Associació així ho hem de promulgar.

La nostra AAHH fa un gran esforç en promoció turística, tant a nivell local com a nivell exterior. Invertim molts de doblers a donar a conèixer el nostre municipi, a contar les excel·lències del nostre poble i també a conscienciar els ciutadans que vivim del turisme. Però no vos vull mentir: ens sentim tot sols. Aquesta és una feina en la qual s’ha d’involucrar tothom: institucions, resta de sectors i ciutadans en general. Lluitar contra l’estacionalitat, lluitar contra la distància de 80 km a l’ aeroport, es fa més difícil si no actuam de manera coordinada. Veiem amb preocupació com altres zones continuen actuant amb força en temes de promoció i que nosaltres ens quedam enrere. Aprofit la presència avui aquí del Director General, del Sr. Batle i resta de membres del Consistori per demanar un esforç. La crisi econòmica no pot ser un escull insuperable.

Hem de ser realistes, ens podem barallar tant com vulguem, ...”jo ho sé fer millor que tu... ha estat culpa teva... costes, aquest o aquell, no ens deixa.. hem de retallar... no hi ha doblers“, etc. Necessitam promoció, aquí la tenim per a qui ve, dos exemples: cala Agulla i passeig marítim, dos segells d’identitat, clarament identificats i per desgràcia no amb l’esplendor que ens agradaria, jo diria que més aviat en clara decadència, deixadesa i manca d’interès per part de Costes. Això no pot passar, no hem de permetre la falta d’interès i la desídia. Hem de fer un front comú. Hi ha temes que s’han de solucionar sí o sí.

Amb els anys, el nostre municipi ha anat creant marques, esdeveniments que s’han consolidat i li donen una gran promoció, com la Mostra de la Llampuga, el Mercat Medieval, el concurs de Míster Gai... autèntics segells del nostre destí. Esdeveniments que hem de conservar i millorar i no deixar que es perdin per manca de col·laboració per part d’institucions o pèrdua d’il·lusió, per part nostra. El nostre municipi, malgrat de la seva maduresa i d’estar a 80km de Palma, encara que a vegades pareix que estem a 800 km per a fer-nos sentir, va organitzar un esdeveniment tant important i de tanta repercussió com la Copa Davis, però ja fa temps i seguim necessitant crear nous esdeveniments que atreguin gent i promocionin el nostre municipi, la nostra illa, illes, esdeveniments com l’Ironman d’Alcúdia, o reprendre les curses de windsurf a Menorca o promocionar, amb la col·laboració de les institucions turístiques, la Reserva Marina, la gran riquesa submarina que tenim i quasi ningú coneix, el padelsurf, etc. Sempre s’ha trobat i trobareu la nostra Associació per a recolzar l’organització d’esdeveniments que donin força al nom del nostre municipi.

No puc deixar de dir que l’AAHH aposta clarament pel medi ambient. És de vital importància mantenir i millorar el nostre patrimoni mediambiental. Els nostres boscos, les nostres platges, la nostra costa, la nostra mar, són el principal atractiu que tenim. D’aquí la gran importància de la seva adequada gestió i conservació. Sens dubte, el nostre entorn és el principal complement al turisme de sol i platja, i l’única solució per a la millora de les ocupacions de la temporada baixa. Necessitam la col·laboració de totes les administracions per aprofitar aquest meravellós actiu. També hem de ressenyar la importància del nostre patrimoni cultural. El Castell de Capdepera, els Jardins de Can March o la restaurada Torre del Cap Vermell són uns exemples clars d’atractiu turístic i d’adequada gestió. Però n’hi ha d’altres que haurien de seguir el mateix camí, com per exemple el Clapers des Gegants o la Torre del Telègraf, totalment abandonats.

Sí que vull dir, clarament, que estem decebuts i indignats pel gran augment de la pressió fiscal de totes les Administracions (estatal, autonòmica i local). La voracitat en la recaptació és inversament proporcional a la inversió de l’empresari i a la creació de llocs de feina. I sense inversió només cal esperar deteriorament, decadència i pobresa. Per què no es defensen amb claredat els petits empresaris? Per què s’ataca directament la creació de llocs de feina? Per que l’única solució són els impostos? No ho podem entendre. L’atac directe al nostre compte de resultats és una atac directe al futur del municipi i de l’illa. Estam desesperats davant l’increment dels impostos i taxes. En contrapartida, els 80 km es dilaten i no ens arriba res i el que arriba és farragós i difícil d’aconseguir, manca agilitat. Hi ha temes, com el transport, del qual fa anys se’n xerra, però no se soluciona. Manca de dedicació? No ho sé, hem de ser més intel·ligents i saber que ens dedicam al turisme i que hi apostam, però dintre d’un àmbit més enllà dels 80 km i del nostre establiment.

Nosaltres som una associació apolítica, repetesc no jugam a polítics, i històricament hem col·laborat amb tots els consistoris. Dedicam les nostres energies a gestionar les nostres empreses el millor possible i a defensar amb força el nostre municipi i la nostra Illa.

 

Gràcies.