inici

Cap Vermell

Defuncions / Mateu Ferrer Ginard

Defuncions / Catalina Flaquer Vaquer

Defuncions / Catalina Flaquer Terrasa

Defuncions / Jaume Melis Mayol

Defuncions / Miquel Ferrer Ginard

Defuncions / Francisco Malagón Jimenez

Defuncions / Francisca Ferrer Nebot

Defuncions / Ángela Lozano Martínez

Defuncions / Alfonso Vivancos Belman

Defuncions / Miquel Moll Colom

Miquel Moll Colom finat dia 5 d'agost de 2014 als 45 anys d'edat.
 
Bon consol dia 6 a les 20,15h a l'església de Capdepera

Defuncions / Melchor Fornés Riera

Defuncions / Concepción García Lorenzo

Defuncions / Maria Flaquer Lliteras

Defuncions / Valeriano Marín Montijano

Defuncions / Juanita Adrover Gili

Defuncions / Nadal Juan Ginard

Defuncions / Guillem Font Pascual

Defuncions / Antonia Pérez Parra

Defuncions / Margalida Guiscafré Juan

Defuncions / Pep Terrassa Sansó

Defuncions / Leonor Fuster Lareu

Defuncions/ Joan Fuster Lareu

Defuncions / Maria Morales Onivenis

Defuncions / Antonio Malpesa Muñoz

Defuncions/ Dolores Martínez Reche

Foto del mes

 

Horaris C E Escolar