inici

Cap Vermell

Defuncions / Llorenç Ballester Coll

Defuncions / Tòfol Sureda Adrover

Defuncions / Margalida Perelló Gomila

Defuncions / Milagros Hernández Beneito

Defuncions / Manuel Manzano Duran

Defuncions / Miquel Salort Siquier

Defuncions / Miquel Moll Bibiloni

Defuncions / Maria Vives Gili

Defuncions / Juan Jaume Carrió

Defuncions / Francisca Gelabert Gelabert

Defuncions / Margalida Esteva Lliteras

Defuncions / Juana Maria Fuster Barceló

Defuncions / Francisca Escalas Barceló

Defuncions / Catalina Sureda Massot

Defuncions / Júlia Hernández Cerrato

Defuncions / Catalina Morey Melis

Defuncions / Àngela Massanet Moll

Defuncions/ Pedro Sancho Moll
Defuncions / Mateu Ferrer Ginard

Defuncions / Catalina Flaquer Vaquer

Defuncions / Catalina Flaquer Terrasa

Defuncions / Jaume Melis Mayol

Defuncions / Miquel Ferrer Ginard

Defuncions / Francisco Malagón Jimenez

Defuncions / Francisca Ferrer Nebot

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar