inici

Cap Vermell

Defuncions / Miquel Salort Siquier

Defuncions / Miquel Moll Bibiloni

Defuncions / Maria Vives Gili

Defuncions / Juan Jaume Carrió

Defuncions / Francisca Gelabert Gelabert

Defuncions / Margalida Esteva Lliteras

Defuncions / Juana Maria Fuster Barceló

Defuncions / Francisca Escalas Barceló

Defuncions / Catalina Sureda Massot

Defuncions / Júlia Hernández Cerrato

Defuncions / Catalina Morey Melis

Defuncions / Àngela Massanet Moll

Defuncions/ Pedro Sancho Moll
Defuncions / Mateu Ferrer Ginard

Defuncions / Catalina Flaquer Vaquer

Defuncions / Catalina Flaquer Terrasa

Defuncions / Jaume Melis Mayol

Defuncions / Miquel Ferrer Ginard

Defuncions / Francisco Malagón Jimenez

Defuncions / Francisca Ferrer Nebot

Defuncions / Ángela Lozano Martínez

Defuncions / Alfonso Vivancos Belman

Defuncions / Miquel Moll Colom

Miquel Moll Colom finat dia 5 d'agost de 2014 als 45 anys d'edat.
 
Bon consol dia 6 a les 20,15h a l'església de Capdepera

Defuncions / Melchor Fornés Riera

Defuncions / Concepción García Lorenzo

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
 

Horaris C E Escolar