Jose Joaquín López Carrasco, en nom de la Junta directiva de Som Aquí Gabellins, us convida a la primera assemblea general que tindrà lloc el proper dia 26 de novembre, a les 19 hores al local  de Som Aquí Gabellins del carrer de Ses Rotges, 68 de Cala Rajada
 Dia 26 de novembre de 2018 
Aquesta és la primera assemblea de l’associació  i demanen l’assistència dels socis i sòcies per a poder escoltar tots els suggeriments i opinions.   
 
 
I ASSEMBLEA GENERAL de SOM AQUÍ GABELLINS
 
Carrer Ses Roges 68 CP 07590 Cala Rajada
Dia 26 de novembre, a les 19h
 
 
Ordre del dia:
 
- Presentació de la junta directiva
 
 - Socis de Som Aquí Gabellins
 
 - Memoría d'activitats del 2017
              
 - Estat de comptes del 2017
 
- Pressupost del 2018
 
- Torn obert de paraules