OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ

AULA DE CAPDEPERA

CURS 2018-2019

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n.4 , Artà
( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.cat
 

ACOLLIDA DE CASTELLÀ 1

Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc : IES Capdepera

Hores: 2 sessions setmanals

Horari: Dilluns i dijous de 16:00 a 17:50

Inici: 01/10/2018  Final: 20/06/2019

Preu:  Gratuït

 

ACOLLIDA DE CASTELLÀ 2

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals molt bàsics que coneixen l’alfabet llatí i  no entenen ni parlen castellà
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Lloc : IES Capdepera
Hores: 2 sessions setmanals
Horari: Dimarts i divendres de16:00 a 17:50
Inici: 02/10/2018  Final: 20/06/2019
Preu:  Gratuït
 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc : IES Capdepera
Hores: 2 sessions  setmanals
Horari: Dimarts i dijous 17:50 a 19:15h 
Inici: 02/10/2018 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:15 € en concepte de material

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS  DE L’AULA CAPDEPERA

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

Del 17 al 25 de setembre
Horari:  17:30 a 20:30 h
Lloc : L’aula d’adults  del poliesportiu  Es Figueral de Capdepera ( telf. 97156 42 89)
Documentació a aportar:  Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet
* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident. També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà, consultar termini al final del document
 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2018-2019

ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral.
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:
Inici: 01/10/2018  Final: 08/02/2019

Segon quadrimestre:
Inici: 18/02/2019  Final: 21/06/2019

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral. 
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: Escoles Velles, Son Servera
Horari: De dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:
Inici: 01/10/2018  Final: 08/02/2019

Segon quadrimestre:Inici: 18/02/2019  Final: 21/06/2019

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 sessions setmanals
Horari: Dilluns de 18:15 a 19:35h i dimecres  de 17:25 a 18:50h
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:15 € en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL B1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 sessions setmanals
Horari: Dimecres de 19:00 a 20:20h i divendres de 18:15 a 19:35
Inici: 03/10/2018  Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 2,5 sessions setmanals
Horari: Dilluns de 16:30 a 17:25h i dijous de 16:30 a 17:50
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material

  

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 2,5 sessions setmanals
Horari: Dilluns de 17:25 a 18:20h i dijous de 17:50-19:10
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 15€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 (ELE 1)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals que no entenen ni parlen castellà
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Horari: Dimecres de 17:25 a 19:25h
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 17/10/2018  Final: 29/05/2019
Preu:  15€ en concepte de material

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 (ELE 2)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals  i amb coneixements bàsics de castellà.
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit. El nivell s’ajustarà a la demanda majoritària del grup.
Horari: Dimecres de 17:25 a 19:25h
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 17/10/2018  Final: 29/05/2019
Preu:  15€ en concepte de material

ANGLÈS A1 EOIES (Escola Oficial d’Idiomes)

Destinataris: persones amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El  curs correspon a un nivell A1 del MECR
Finalitat: millorar la competència comunicativa en anglès i obtenir una certificació oficial.
Hores:  4 sessions setmanals
Horari: Dilluns de 16:30 a 17:25h, dimecres de 17:25 a 19:15 i dijous de 16:30 a 17:25h
Inici: 01/10/2018  Final: fins a la data de la realització de la prova oficial
Preu: 15€ en concepte de material

                          

ANGLÈS 2.1

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès . El curs correspon  a un nivell A2 del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i ajudar a la preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  2 sessions setmanals
Horari: Dilluns i dijous de 17:25 a 18:45h
Inici: 01/10/2018  Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material

 

ANGLÈS 2.2

Destinataris: persones amb coneixements bàsics o elementals  d’anglès que han cursat anteriorment el curs d’Anglès 2.1 o que acreditin tenir els coneixements necessaris per a cursar aquest nivell. El curs correspon  a un nivell A2+ del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i ajudar a la preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  2 sessions setmanals
Horari: Dilluns i dijous de 18:50 a 20:10h
Inici: 01/10/2018  Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS 3

Destinataris: persones amb coneixements elementals d’anglès.  El curs correspon  a un nivell  B1  del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i ajudar a la preparació per a les proves lliures de l’EOI.
Hores:  2 sessions setmanals
Horari: Dilluns i dijous de 20:10 a 21:30h
Inici: 01/10/2018  Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material
 

ALEMANY 1

Destinataris: persones sense coneixements d’alemany. El curs correspon  a un nivell A1 del MECR
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns  16:30 a 18:00h i dimecres de 17:20 a 18:50h
Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font
Inici:  01/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY 2

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany. El curs correspon  a un nivell A1+ del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns 18:00 a 20:00 i dimecres de 18:50 a 19:50h
Inici 01/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY TURÍSTIC

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany i volen millorar les seves destreses comunicatives en contextos com hotels, restaurants i tendes  turístiques, etc. El curs correspon  a un nivell A2 del MECR
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobretot a nivell oral.
Hores:  3 hores setmanals
Horari:  Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:30h
Inici: 01/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€ en concepte de material

 

INFORMÀTICA. Iniciació al maneig de l’ordinador, internet i correu electrònic bàsic, creació d’àlbums digitals, coneixement i ús de les xarxes socials,...

Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o amb un nivell molt elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i manejar les xarxes socials.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.
Hores: 2 hores setmanals
Horari: Dimarts de 17:15 a 19:15h
Inici:  2/10/2018 Final: 14/05/2019
Preu: 15€

TALLER CONÈIXER ARTÀ. Donar els fonaments per conèixer i interpretar els elements del patrimoni natural i històric del municipi artanenc, la seva singularitat i les seves característiques. Es tracta de coneixements bàsics que permetran als assistents  identificar els trets fonamentals del medi físic i natural així com les diferents fases històriques del nostre passat amb especial atenció a l’estudi i la descripció de les restes arqueològiques i monumentals.
Curs impartit per l’historiador Jaume Alzina
Hores: 1 hora setmanal
Horari: Dimecres  de 18:30 a 19:30h
Inici:  24/10/2018 Final: 15/05/2019
Preu: 15€

 
PROVES DE COMPETÈNCIES CLAU 

El CEPA Artà és centre avaluador de les proves de competències clau de nivell 2 i 3, que permeten accedir als certificats de professionalitat. Les convocatòries que tindran lloc aquest curs són:
10 i 11 de setembre de 2018
12 i 13 de novembre de 2018
La matrícula per a les proves la podeu realitzar tant al nostre centre com a les oficines del SOIB.
Per a més informació podeu dirigir-vos a l’oficina del SOIB o consultar la seva plana  pàgina web: www.soib.es

  

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías i Font) 

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

 CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes: del  6 al 11 de setembre de 2018

Nous i antics alumnes: del 12 al 25 de setembre de 2018

Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h

Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes: del 11 al 15 de febrer de 2019

Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h

Els dimarts també d’11:30 a 13:30h
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.

Per  català C1:Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent.

Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.

* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident.

Informació i matrícula : CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00

www.cepaarta.cat

 

IMPORTANT: Els cursos que no tinguin suficient matrícula per poder-se impartir seran anul·lats