CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Setembre 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/7

DATA: DIJOUS, dia 6/SETEMBRE/ 2018

HORA: 20:00h 

LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 05/07/2018
2. Expedient 2759/2018. Modificació de Crèdit: CAPDEPERA SEGLE XXI
3. Expedient 3647/2018. Proposició per a PLE: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS: PARTIT POPULAR, MES PER CAPDEPERA, ES GRUP I GUANYEM: DEIXAR SENSE EFECTE LA INVERSIÓ AL CENTRE CAP VERMELL PER AL TRASLLAT DE LA POLICIA LOCAL

B) Activitat de control
4. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
5. Notes d'objecció (llibre oficial)

C) Precs i preguntes