Dissabte 21 d'abril a les 18 hores

Es convoca Assemblea General Ordinària de l'Associació "Sol Naixent" de Cala Rajada pel proper dissabte, 21 d'abril de 2018, a les 18 hores.
 
L'ordre del dia tractarà els temes de l'aprovació de les actes de sessions anteriors, a més de la presentació per part del president  els projectes que pendents de l'any 2018. Així mateix se donarà a conèixer el balanç i estat de comptes i els resultats de l'entitat.

El president, José maria Navarro i la seva Junta Directiva convoca a tots els seus afiliats a aquesta important Assemblea. En cas de no haver quòrum suficient a la convocatòria de les 18 hores es farà una segona convocatòria a les 18,30 hores.

Moltes gràcies i salutacions. 
 
____________________________________________________________________________


SÁBADO, 21 a las 18 horas: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de esta Asociación "Sol Naixent" de Cala Rajada.

El orden del dia de la misma tratarà sobre la aprobación de diferentes Actas de sesiones anteriores además de presentar, el presidente, los proyectos de cara a lo que resta de 2018. Al mismo tiempo, se darà a conocer el Balance/Estado de situación de cuentas y resultados de la entidad.

El presidente José Maria Navarro y su Junta Directiva convocan a todos los afiliados a esta importante Asamblea, que, en segunda convocatoria, se iniciaria si no hubiera "quórum" suficiente, a las 18,30 horas.

Muchas gracias, saludos