A partir de dia 9/03/2018 entren en vigor les bases de la convocatòria de Subvencions a la normalització lingüística 2018.

  

 


Conceptes:

a) Rètols comercials i de vehicles. Se n’exclouen rètols que utilitzin  onomatopeies, paraules intraduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.
- Versió exclusivament en català: un 35% sobre el cost generat, màxim 250 €.
- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català. Un 50% sobre el cost generat, màxim 250 €.

c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, paper d’embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...). 50% sobre el cost generat, màxim 150 €.

La informació corresponent es pot consultar a l’enllaç de sota, al tauler d’edictes i a la Bases de Dades nacional de Subvencions.

Les sol·licituds per acollir-se a aquesta subvenció es poden presentar al Registre General en dies laborables de 9h a 14h. Data límit de presentació de sol·licituds: 26/10/2018.


Més informació:
Servei d'Assessorament Lingüístic - Ajuntament de Capdepera


Clicau l'icone per obrir el PDF amb tota l'informació i els fulls de sol·licitud