Divendres, 29 de desembre a les 21 hores a  l'INFERN, Cala Rajada