inici

Cap Vermell

Cristina Escape presenta l'exposició de l'estiu al Centre Cap Vermell

Inauguració divendres dia 30 a les 20h


Cristina Escape aconsegueix aportar optimisme i alegria a la sala i a l’espectador. Des d’un llenguatge molt format i una trajectòria ferma Cristina Escape estableix la comunicació amb l’espectador a través del dibuix clar i remarcant la gestualitat. Les cares i les mans a partir de línies són molt expressives. El color sol aparèixer en plànols geomètrics. El color és la llibertat, emociona, provoca. El dibuix és la disciplina, el control que li dona sentit. Estableix un diàleg: el color serveix per fer créixer l’espai en profunditat, sense utilitzar la perspectiva, i el dibuix acaba per definir la composició.
Més informació a httop://www.cristinaescape.comFoto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar