Llista d’aptes de les proves de català

Exàmens de juliol 2011

L’Àrea de Certificació i Avaluació de Coneixements de Català ja ha publicat la llista d’aptes de les proves de català de juliol 2011. Les podeu consultar a l’enllaç següent, on també trobareu un avís quan els certificats dels examinands aptes estiguin disponibles.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=314&lang=ca&codi=948150&coduo=314

El termini per a sol·licitar la revisió de la prova serà del dia 15 al dia 20 de setembre. Més informació: tel. 971 784 677


 

Servei d’Assessorament Lingüístic (Ajuntament de Capdepera): 971 563052 ext. 0198