E l M o v i m e n t d ’ E s c o l e s Mallorquines s’oposa frontalment a la proposta J.R. Bauzá sobre la immersió lingüística a les Illes Balears

El Moviment d’Escoles Mallorquines mostra el seu rebuig frontal a les declaracions fetes al llarg del dia d’avui pel President de la Comunitat Autònoma José Ramón Bauzá i pel conseller d’Educació Rafel Bosch en el qual asseguren que tenen la intenció d’eliminar el model actual d’immersió lingüística a les nostres illes.

La immersió lingüística és l’únic model que assegura que en finalitzar la seva escolarització tot l’alumnat tendrà la competència lingüística necessària en les dues llengües per desenvolupar-se en la nostra societat. Aquest és un model avalat per nombrosos experts i institucions a nivell de la nostra comunitat, de l’estat i fins hi tot a nivell mundial.

Des del Moviment d’Escoles Mallorquines també volem lamentar l’actitud de l’actual govern i especialment del seu president, al prendre decisions en solitari i a contracorrent. Cal recordar que aquesta decisió ha estat presa sense consultar la comunitat educativa, sense fer cas a les recomanacions del parlament europeu on s’avala el model d’immersió lingüística i trencant el consens que suposava fins ara el marc de la Llei de Normalització Lingüística. Cal recordar que el model d’immersió de les Illes Balears és un model àmpliament acceptat dins la comunitat educativa, ja que no ha rebut cap denuncia ni pràcticament cap queixa formal, per part dels pares ni de cap altre membre de la comunitat educativa.

Des del Moviment d’Escoles Mallorquines també volem expressar la nostra preocupació sobre l’inici d’aquest curs, ja que són nombrosos els problemes que ha de fer front una Conselleria d’Educació que sembla saturada i més preocupada per altres coses. Són nombroses les escoles que encara no tenen completa la seva plantilla, i algunes ni tan sols tenen completes les necessitats de personal bàsiques per començar el curs, les escoles encara no han cobrat la dotació pressupostària des del maig ni les beques concedides i publicades i per tant no poden fer front a les despeses necessàries per iniciar el curs, no s’està dotant els centres del mobiliari necessari per les aules (avui mateix varis centres han rebut telefonades per si poden deixar material a altres escoles “encara que no estigui en bon estat”), són varis el centres que encara es troben en obres o on els pares han hagut de fer el trasllat de mobiliari, no s’han complit alguns acords subscrits amb els centres al llarg del curs passat, com els “Contractes - Programa”, entre moltes altres dificultats. Volem demanar als càrrecs de la Conselleria d’Educació i especialment al seu Conseller Rafel Bosch que es centrin en les seves tasques.

Finalment, des del Moviment d’Escoles Mallorquines volem anunciar nombroses movilitzacions a nivell de tota la comunitat educativa si el President del Govern segueix endavant amb la seves intencions.

Moviment d’Escoles Mallorquines

Per a més informació : 696 122 330