Tots els alumnes que acabaren els estudis d'ESO, Batxillerat, i Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Comerç entre els anys 1997/98 i 2006/2007, poden passar per la secretaria del centre per recollir el corresponent títol.
 
                                                                                    Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores 

L'Equip Directiu