“Hem aconseguit per primera vegada a Capdepera dos fets històrics: Que s’aprovin uns pressuposts confeccionats per un partit de l’oposició (ES GRUP) i que s’aprovin abans de començar l’exercici al que van destinat.

Aquests dos fets reforcen la nostra teoria política municipalista que diu que als pobles el que s’ha de fer és una bona gestió dels diners públics. La política (en Majúscules) es fa al Govern i al Consell i més amunt a Madrid, no als ajuntaments.”

En primer lloc, agrair al Sr. Batle el cumpliment de la seva paraula al dur avui els presupostos del 2010 i que nosaltres haviem posat com a condició per aprovar els del 2009, i que al darrer plenari vàrem decidir aplaçar-ho només amb l’únic objectiu que els altres partits de l’oposició tinguessin temps de estudiar-ho una mica més.

ANTECEDENTS I ACLARIMENT

Després del plenari on vàrem presentar un escrit conjunt tota l’oposició, el Batle me va demanar un darrer esforç per treure la situació econòmica endevant. Evidentment el primer que vàrem fer va ser comentar l’escrit i adquirir mutuament una sèrie de compromissos. Se va avançant, crec que ràpidament amb el tema, i nosaltres veim que hi ha voluntat de estabilitzar la situació: Se duien les taxes amb la baixada de l’u %; se tornen tot el romanent sobrant a tornar prèstecs. Se congelen els dobbers sobrants del FOMIT per mirar millor com s’han de gastar; Se duien els presupostos del 2009 i 2010 plegats per la seva aprovació. Se adquireix un compromís per encomenar l’auditoria. Tal vegada alguns partits, vist lo vist al darrer plenari no confien en la paraula del Batle. Hem de tenir clar que qui governa son ells i per moltes mocions que facem i escrits que enregistrem i solicitem, ells faran o no faran segons trobin adient. El que està clar és que s’ha fet feina en la direcció de l’escrit enrregistrat.

Dit això i anant ja als presupostos, el que també vàrem tenir clar d’un primer moment era que millor confeccionar aquests presupostos de fora de l’equip de govern, per que actues de la manera més objectiva i sense beneficiar o perjudicar àrees, ja que l’objectiu no és altra que cercar la estabilitat econòmica de l’ajuntament. Vull esmentar el tarannà que ha demostrat el Sr. Sureda al deixar-me inmiscuir a la seva àrea tot mirant pel be del municipi.

Vàrem arribar a un acord de que presentaria a l’equip de govern un esborrany dels presupostos 2010 per que s’ho miressin, quedant clar que serien el més reials possibles i asolint tots els compromissos adquirits. He de dir, per que quedi clar que no ens pertoca confeccionar els presupostos municipals, però hem intentat fer el impossible per sortir d’aquesta situació de paràlisi guvernamental de la millor manera possible. (Va ser una petició fa uns messos d’un sector econòmic important, i que tenia i te raó, no podem tenir el poble aturat). S’ha de ser valent en política i el poble el que vol de nosaltres és que prenguem decisions (per això ens ha possat aquí). Hem d’aixugar el soll que s’ha fet el 2008 i 2009, on el desfase entre els ingressos i les despeses ha estat exagerat i ara ho tenim que anar pagant. No  queda més remei. No trobareu per molt que les doneu voltes cap proposta del meu partit, cap reivindicació que hem anat fent aquest darrers anys, senzillament per que no hi caben. S’ha fet l’exercici de presupostar els ingressos reials i adaptar la despesa a aquesta quantitat.

I a partir d’aquí, com qualsevol familia per que tothom m’entengui: S’ha d’anar cubrint les necessitats i compromissos adquirits i després, si sobre res, ja veurem, i en aquest exercici no sobra, com a qualsevol familia en crisi. Per això, els presupostos han estat bons de fer. Quan els dobbers són escassos i no en sobren, tothom te clares les prioritats. Quan els doblers sobren és quan les prioritats de cada grup politic canvien. 

Si al presupostat llevam el personal, els prèstecs que hem de tornar, els interessos, les inversions (només hi ha el POS 2010, que es absolutament necessari), les obligacions contractuals (fems, incineració, neteja viària, lloguers, assegurançes, bombers, escoletes, centre de dia, grúa, recaptació, nómines, etc…) i les que no hem podem fugir (llum, teléfon, aigua, …) las transferències de capital, que també estan compromeses; Llevam també les aportacions a les associacions per desenvolupar tasques de caire social, esportiu, cultural, etc, No s’han ampliades, però tampoc s’han reduides. Pensam que aquestes entitats són molt necesàries per la vida social del municipi. (Estic parlant dels clubs esportius, la banda de musica, corals, 3ª edat, associacions veinals, etc…). Queda molt poc per al lluiment a base de talonari que hem viscut els darrers anys.

Queden aproximadament 2.158.000’00’-€ per tot el demés, que serà el que l’equip de govern haurà de gestionar com millor cregui oportú.

Aquí hi entren les reparacions, el manteniment, el clavegueram, l’enllumenat, les festes, cultura, esports, etc…A totes aquestes partides és on vos tindreu que estreinyer el cinturó. De totes formes, el que s’ha prioritzat ha estat el donar cobertura a l’àrea de serveis socials (en moments de crisi, aquest departament ha de seguir ben dotat presupostàriament). En qualsevol cas, anem a cercar la part positiva, tindreu l’oportunitat de demostrar que sabeu gestionar bé els diners dels ciutadans que, al cap i a la fi es el volen quan van a votar cada quatre anys, tant en época de bonança com en época de recessió.

No m’estendré mes amb els números. A moda de resum, el presupost baixa un 10 % i el més important, la despesa corrent baixa un 15,5 %. (crec que és un fet històric. Per primera vegada en molts d’anys, baixa la despesa corrent) . Davalla  tota la pujada del 2009 i part de la 2008. 

Ara ja està en les vostres mans. ES GRUP, per la seva banda, pensa que ha fet l’esforç que li va demanar el Sr. Batle de manera àgil i efectiva.  Pensam que amb la nostra aportació, s’estabilitzarà l’economia municipal, que és el que Capdepera necessita en aquest moment especialment dificil per la crisi.

No son els presupostos que desitjariem per Capdepera, però si que són els millors presupostos pensant amb l’actual situació econòmica que vivim actualment a Capdepera i al reste del món. En qualsevol cas, son uns presupostos suficients per a governar tranquilament si es gestionen be.

Pens que no van massa desencaminats, tot i veient que no s’ha fet cap grans esmenes ni propostes, sino que l’únic que s’ha canviat del esborrany inicial han estat petites partides que, com es evident, nosaltres des de l’oposició no podiem endevinar, però que així i tot, representen menys del 1 % de la totalitat del presupost. Es a dir, tots tenim clar que hi ha el que hi ha.


Capdepera necessita un govern estable, un govern municipal que en époques de crisi impulsi l’economia local. Mancava estabililitat econòmica per poder governar. Ara ja la tindreu. Els presupostos són l’eina fonamental que necessita qualsevol govern per fer la seva feina. Amb la nostra aportació la teniu, a més, per endevant. Ara, i això vos toca a vosaltres, heu de governar.Mateu Melis