Aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten un cotxe per desplaçar-se per anar a votar, el proper diumenge, poden cridar a Cati Morey (Serveis Socials), al telèfon 620 35 19 43i les aniran a cercar.
Gràcies
 
Poden cridar tot lo dia, però millor que avisin entre divendres i dissabte.