EU-EV denuncien que les noves obres de millora del carrer port no compleixen la normativa de supressió de barreres arquitectòniques


   Segons EUEV “L’ajuntament tampoc no ha complit el seu compromís amb els veïns de fer efectiu el soterrament del cablejat elèctric
   El projecte d’embelliment i millora del c/port i adjacents s’ha dut a terme amb la subvenció d’un milió d’euros que va concedir la Conselleria d’habitatge i obres públiques. El sentit del projecte era clar, s’havia d’embellir la zona, dotar-la de tots els mitjans per eliminar el cablejat aeri de les façanes i fer- la més transitable per als vianants.
   Segons la coalició EU-EV aquests tres objectius no s’han acabat de complir, ja que durant l’execució de les obres, degut a la manca de seguiment i control, el projecte s’ha desvirtuat en nombrosos aspectes, sobretot en els acabats. Els pilons de separació de l’acera, degut a que son mòbils ja n’hi ha que estan desmuntats i torts, s’han col·locat pilons davant cotxeres amb gual, no s’han deixat zones de càrrega i descarrega per als veïns, la majoria d’arquetes i reixats es mouen, l'acerat està negre i tacat i les juntes no estan acabades, els vadens de pacificació del transit no compleixen a normativa, etc. 

Image

    El més greu però segons les regidores d’EU-EV son dos aspectes:
   El primer es que l’ajuntament es va comprometre davant tots els veïnats, quan presentà el projecte, a que podrien soterrar el cablejat de les seves façanes amb un cost mínim. Aquesta promesa s’ha incomplit ja que a les façanes no s’han col·locat les caixes de protecció elèctrica. Per tant, tots els tubs soterrats que s’han passat no serviran de res ja que per eliminar el cablejat es necessari fer aquestes caixes a les façanes. Unes caixes que haguessin costat uns 30.000 euros i que ara aquest preu es multiplica degut a que s’hauria de rompre part del nou paviment.
Un altre aspecte important es que a la zona de pacificació les aceres no compleixen amb la norma de supressió de barreres arquitectòniques ja que les aceres no tenen cap tipus d’inclinació si no un escaló de uns 15 cm que no permet creuar el carrer amb una cadira de rodes. 

Image

   Les regidores, Maria Orts i Virginia Urdangarin, demanen a l’ajuntament que obligui a l’empresa constructora a reprendre les tasques al carrer port i subsani el tema de les barreres arquitectòniques de la zona de pacificació i badens, ja que s’està incomplint la normativa.

Dilluns, 1 de juny de 2009

EU-EV de Capdepera