Les obres d'embelliment de sa Font de sa Cala i Canyamel tornaran a deixar fora les zones on viu la gent. Seguim sense notícies del pla de manteniment que va anunciar el batle fa quatre anys 

Era l'any 2019 quan la Conselleria de Turisme va aprovar dues ajudes de 500.000 € cada una, a càrrec de la Borsa de Places Turístiques, per a invertir a sa Font de sa Cala i a Canyamel. L'abast dels projectes que havia presentat l'Ajuntament comprenien les zones més cèntriques d'aquests nuclis.

Però, amb l'augment dels preus dels materials de construcció, l'equip de govern ha reduït els projectes. En el cas de sa Font de sa Cala tan sols s'actuarà des del creuer de n'Aladern fins a l'alçada del bar Sa Sínia, mentre que a Canyamel el projecte se centrarà en el carrer Nuredduna i en part de la Via Costa i Llobera.

Aquests trams són, bàsicament, zones on s'hi concentren hotels i comerços turístics. Per tant, els projectes tornen a deixar fora totes les zones residencials dels dos nuclis, on viu la gent. Des de Més per Capdepera vàrem demanar a l'equip de govern una ampliació o bé projectes complementaris, amb recursos propis, a fi de poder donar resposta a les mancances que pateixen aquests llocs, però no vàrem obtenir resposta, tot i els diners amb els quals compta l'ajuntament provinents dels romanents d'altres anys.

La immensa majoria d'actuacions que ha duit a terme aquest equip de govern en els darrers anys, a compte de subvencions i ajudes d'altres administracions, han deixat de banda els barris on viu la gent i s'han centrat exclusivament en els espais de més afluència turística del municipi. Cal recordar, malgrat que sigui obvi, que totes les zones del municipi necessiten inversions i manteniment, tant les turístiques com les residencials.

Els barris menys cèntrics de Cala Rajada, sa Font de sa Cala o Canyamel continuen abandonats, amb zones que fa anys que no han rebut una sola inversió, amb carrers i aceres en mal estat, enllumenat públic deficient, parcs infantils oblidats i manca d'infraestructures bàsiques, com pluvials o clavegueram, entre altres problemes. En el cas de Capdepera poble, excepte en els edificis municipals, no s'hi ha fet res.

Del pla de manteniment que va anunciar el Batle en el debat electoral de fa quatre anys no n'hem sabut res. I precisament aquesta serà una de les màximes prioritats de Més per Capdepera: aplicar un pla de manteniment estructurat, amb un full de ruta clar, que arribi a tots els barris i amb partides concretes en els pressuposts municipals.

 

Més per Capdepera