Una vegada ampliat l’àmbit i amb un nou PORN actualitzat, ara cal dotar l’espai protegit els els recursos necessaris per a la seva gestióAvui es publica al BOIB el Decret 8/2023 de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant, aprovat ahir pel Consell de Govern.

Aquest acord és la fita més important en protecció d’espais naturals d’aquesta legislatura, i satisfà una demanda que des de fa anys venien reclamant el GOB i l’ajuntament d’Artà. Felicitam l’executiu (lògicament en especial a la Conselleria de Medi Ambient i Territori) per haver impulsat i aprovat aquest procediment.

Recordem que el Parc Natural de Llevant es va declarar el 2001, amb una superfície de 21.507 hectàrees (16.232 terrestres i 5.275 marines), però que el 2003 un Govern del PP presidit per Jaume Matas el va retallar el 93%, deixant-lo en només les 1.671 hectàrees que tenia fins ara. Aquell retall no només tingué efectes quantitatius, sinó també qualitatius ja que molts d’hàbitats naturals d’alt interès en quedaren exclosos.

Tot i que l'ampliació aprovada (17.111 hectàrees) està per davall de la superfície originalment protegida el 2001, es recuperen ara les zones ecològicament més valuoses i especialment incorpora hàbitats escassos, amenaçats i d’alt interès ecològic, com els sistemes dunars de Sa Canova, Cala Mesquida i Cala Agulla com a més importants, i també les zones humides de Son Bauló, Son Real i Na Borges.

Igualment, consideram que l’articulat del nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) s’adapta a la realitat actual de l’espai a conservar, i planteja regulacions que en general han de ser suficients per aconseguir els objectius de conservació del patrimoni natural alhora que permetre el gaudi públic ordenat i les activitats econòmiques sostenibles i compatibles amb els objectius del parc natural.

Cal dir que en el seu moment el GOB presentà un escrit d’al·legacions a la proposta, algunes de les quals han estat incorporades i altres no. Pel que fa a les mancances, potser la més important és la falta d’una zona perifèrica de protecció que faci de zona d’esmorteïment de possibles impactes generats a la perifèria del parc natural. Igualment la delimitació, realitzada sobre la base de la xarxa Natura 2000 ha exclòs algunes zones importants com la connexió entre Sa Canova i Son Real per darrere Son Serra. També consideram que es podria haver delimitat una zona de màxima protecció a l’àmbit marí, colindant amb les àrees d’exclusió terrestre, per tal de poder limitar les activitats nàutiques motoritzades esportives que en aquestes zones generen molèsties a la reproducció d’aus marines. La designació d’una zona marina de protecció estricta hauria contribuït igualment a avançar cap a l’objectiu, establert per l’Estratègia Europea de Biodiversitat, d’assolir el 10% de superfície marina estrictament protegida el 2030, una fita de la qual en aquests moments ens trobam molt enfora.

A partir d’ara caldrà dotar el nou parc de recursos humans, mitjans i pressupost suficient per garantir les necessitats de vigilància, informació, seguiment ecològic, manteniment i gestió de l’ús públic, entre altres línies fonamentals. Instam el Govern a fer avanços substancials en aquest sentit de forma immediata.


GOB