Retorn a la normalitat
Actualització 26 d'octubre

- RESTAURACIÓ
100% interiors amb mascaretes, excepte al moment de consumició.

-  NOCES I ALTRES CELEBRACIONS
100% interiors amb mascareta, excepte al moment de consumició.

- GIMNASOS I SIMILARS
100% interiors amb mascareta.

- OCI NOCTURN
Interiors 75% amb mascareta, excepte al moment de consumició.

- ESDEVENIMENTS CULTURALS I ESPORTIUS
Interiors 80% amb mascareta.Govern de les Illes Balears