"Un any més el ventall de classes a l'Escola d'Adults de Capdepera torna a ser escassa i veiem com a poc a poc va desapareixent l'oferta"

 


L'escola d'adults hauria d'intentar donar resposta educativa, cultural i formativa a tota la població adulta, donant una oportunitat també a la cohesió social i a desenvolupar una xarxa relacional, però en el cas de Capdepera no és així. En qualsevol discurs polític queda molt bé parlar de la necessitat de tenir una societat més culta i formada, i ens fan creure que es treballa en aquest sentit, però en el cas del nostre municipi hem de cercar solucions en els pobles veïnats, ja que des de fa anys hem vist minvar l'oferta de l'escola d'adults, arribant a ser quasi inexistent. A l'àrea d'idiomes com sempre tenim castellà, anglès i alemany i l'apartat d'oci i temps lliure s'oferta restauració, pintura i pauma. El taller de Pauma l'any 2018 ja era reclamat per nosaltres com valor cultural i símbol rellevant del nostre poble.

Però en realitat s’haurien de desplegar més cursos i una oferta flexible i ajustada a les demandes de la població local. Des de l'ajuntament s'haurien de potenciar cursos no oficials, però que s'adaptin a les necessitats de la població, com fan a altres pobles del Llevant, on l'oferta és molt més abundant i variada (cuina, meditació, patchwork, fang, ball, tallers de lectura, etc.).

Any rere any, Més per Capdepera demana que s'augmenti l’aportació als pressupostos anuals en aquesta partida, ja que ara mateix té una de les ofertes més pobres de la comarca i no sembla que hi hagi cap intenció de millorar-la.

Des de Més tornam a insistir en la importància de tenir una Escola d’Adults forta i amb gran oferta. Per tant, seguirem demanant que s’augmenti la inversió en el pressupost de  2022.

 

Més per Capdepera