Ens alegra que l'equip de govern s'hagi fet seva la idea d'una línia d'ajuts per als comerços. Però pensam que la proposta no dona resposta a tots els problemes i per tant mantindrem la nostra moció”.
Fa uns dies l'equip de govern de Capdepera va anunciar una línia d'ajuts de 100.000 € per a comerços a càrrec del pressupost de l'any que ve. Fa tres setmanes des de Més per Capdepera vàrem presentar una moció per ser tractada en el ple de desembre on reclamam una partida d'almanco 120.000 € per a autònoms i microempreses, a càrrec dels diners que s'adjudiquen a dit a determinats mitjans de comunicació i de les ajudes per a grups polítics.

Celebram que l'equip de govern vulgui actuar en una línia semblant i hagi anunciat aquesta partida per a l'any que ve. En una situació de greu crisi social i econòmica qualsevol ajuda és bona, sobretot per als més petits, Però també pensam que aquesta proposta de l'equip de govern no dona resposta a totes les demandes i problemes que pretén resoldre la moció que vàrem presentar des de Més. I per aquest motiu la mantindrem per ser discutida en el pròxim ple.

En primer lloc, i per la informació que tenim, aquesta partida de 100.000 € de l'equip de govern vol anar dirigida a qualsevol empresa del municipi, amb independència de la seva facturació o nombre de treballadors. L'esperit de la moció de Més per Capdepera no era aquest. Les empreses més grosses han de rebre subvencions, lògicament, però haurien de ser a càrrec del pressupost de l'Estat o amb diners de la Unió Europea. Els minsos recursos dels ajuntaments pensam que s'han de destinar als més petits, a autònoms i a empreses amb menys de 10 treballadors, als quals segurament faran més profit les petites quantitats que pot repartir l'Ajuntament.

Després també trobam que 100.000 € són una suma insuficient per donar una mínima resposta a les necessitats d'autònoms i microempreses. A la proposta de Més parlàvem d'almanco 120.000 €, però amb la idea de que la quantitat final fos major. Si hi ha voluntat política, hi ha marge perquè s'augmenti la partida en el pressupost de 2021.

I, finalment, la proposta de l'equip de govern no pretén posar fil a l'agulla a les injustificables despeses que en matèria de publicitat facturen concrets mitjans de comunicació, més de 50.000 € en el darrer any i mig. I tampoc toca la partida d'ajudes als grups polítics, més de 16.000 €, que té molt poc sentit en aquest moment de crisi social i econòmica. Aquestes quantitats almenys s'han de reduir i per a Més per Capdepera és una qüestió irrenunciable.

Per tots aquests motius, volem debatre i votar la nostra moció en el pròxim ple del mes de desembre, amb l'ànim d'arribar a acords en què tots els partits ens hi puguem sentir a gust.

Més per Capdepera