Renovació automàtica del medicaments per dos mesos. 
-No cal anar als centres de Salut

RECEPTA ELECTRÒNICA: El Servei de Salut autoritza la renovació automàtica dels tractaments farmacològics per dos mesos.

Per evitar que els beneficiaris de Ibsaltut, amb targeta sanitària, hagin de renovar la presciipció  dels seus medicaments al seu Centre de Salut s'han renovar automàticament per dos mesos.

Així si cal treure cap medicament ha d'anar directament a la farmàcia.