Canvi en el número de telèfon del servei municipal gratuït de recollida a domicili de poda i voluminosos.


        
Si us voleu desprendre de mobles, electrodomèstics o qualsevol altre objecte voluminós o de residus del jardí podeu:
 
- Utilitzar el Servei de recollida gratuïta a domicili de mobles i objectes voluminosos i residus del jardí, telefonant al 900104498. Recordam que s’ha de telefonar abans de treure els residus.
 
- Portar-los directament a la deixalleria municipal, situada en el polígon industrial. 
 
No els tireu al costat dels contenidors. Ajudau-nos a mantenir net l'entorn!